A Sapientia Alapítvány székhelyén, a kolozsvári Bocskai-házban üléseztek október 12-én a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemet létrehozó erdélyi magyar történelmi egyházak vezetői.

A tavalyi esztendőben a világjárvány következtében elmaradt az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetőinek évenkénti értekezlete. Idén Kató Béla püspök, a Sapientia Alapítvány elnök a hagyományos időpontra, október második keddi napjára összehívta az egyházi vezetőket. Az ülésen részt vett Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus püspök, Böcskei László katolikus püspök, Csűry István református püspök, Kovács Gergely római katolikus érsek, Kovács István unitárius püspök, Pál József Csaba katolikus püspök, Schönberger Jenő katolikus püspök, illetve Kató Béla református püspök, házigazda.

Az ülés kezdetén Kató Béla püspök tájékoztatta az egyházfőket a Sapientia Alapítvány által felügyelt magánegyetemi hálózat jelenlegi helyzetéről, majd a kuratórium új tagjainak kinevezése rendjén egyházunk részéről dr. Lakatos Sándor lelkész, a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium aligazgatója nyert megbízatást. A továbbiakban a meghívottak megvitatták a történelmi egyházainkat érintő különböző aktuális kérdéseket.