Vallásszabadság napi ünnepség Kolozsváron

 

Január 13-án, a vallásszabadságot a világon először kihirdető tordai országgyűlés 451. évfordulóján hálaadó istentisztelettel ünnepelt a Magyar Unitárius Egyház Erdély- és Magyarország-szerte.

A központi ünnepségre a kolozsvári belvárosi unitárius templomban került sor. Szabó Előd ürmösi lelkész végezte a szószéki szolgálatot, aki beszédében elmondta, hogy nem kötelező vallásos emberként élni, mindazonáltal a vallásosság és a hit olyan érték, amely az életet gazdagabbá teszi. A hit olyan képesség, mint a látás vagy a hallás, amivel szabadon cselekedhetünk. Végül hozzátette: a vallásszabadság mértéke sosem túlzott, nem szabad megelégedni a múltba nézéssel, hanem bátran kell a jövő felé tekinteni, az ajándékba kapott hittel keresni a teljesebbet.

Az ünnepi műsor keretében, amelyet Szabó Csengele hódmezővásárhelyi lelkész moderált, fellépett a János Zsigmond Unitárius Kollégium népdalköre Bárdos Réka tanítónő vezényletével és Gorzó Boglárka diák közreműködésével. Ezt követően Bartha Alpár kökösi lelkész felolvasta a tordai országgyűlés 1568. évi vallásügyi törvényét.

Bálint Benczédi Ferenc püspök főpásztori köszöntőjében elmondta: az új esztendőben vallásos buzgóságunk az egyéni és közösségi lét felelősségteljes gyarapításában kell kiteljesedjen. A gyülekezetek úgy kell szolgálják a rájuk bízottakat, hogy munkálkodásuk közben egy olyan világ dicsfénye ragyogjon, amelyben nincs sem méltánytalanság, sem oktalan szenvedés, csak egymásra támaszkodó, tiszta emberi szándék és életigenlő cselekvés.

Pánczél Károly, Magyarország Országgyűlése Nemzeti összetartozás bizottságának elnöke üdvözlőbeszédében kifejtette, hogy őriznünk kell a 451 évvel ezelőtti döntés emlékét, hiszen az a magyar nemzet szellemi örökségének része. A közösség vallási önrendelkezése a keresztény Európa alapértéke. Majd hozzátette: attól, hogy valakinek adunk, nekünk nem lesz kevesebb, sőt az adás által mi is többé válunk. Végül beszédét annak megállapításával zárta, hogy a szabadság ma is fontos, hiszen békét és bőséget hoz.

A megemlékezés keretében fellépett Kátai Zoltán énekmondó, aki 16–17. századi unitárius zsoltárokat adott elő. Ezt követően sor került a 2018. évi egyházi irodalmi pályázat eredményhirdetésére és a jubileumi emléktárgyak átadására.

A Himnusz eléneklésével záruló templomi ünnepséget állófogadás követte a János Zsigmond Unitárius Kollégium dísztermében.

Isten áldása kísérje a tordai országgyűlés örökségét ápoló közösségek életét!

 

Kolozsvár, 2019. 01. 14.                                                      A Magyar Unitárius Egyház Sajtóosztálya