Igazi ünnep volt Homoródszentpál unitárius gyülekezete számára szeptember második vasárnapja. Felemelő lelkészbeiktató istentisztelet keretében iktatták Tőkés-Bencze Zsuzsánna lelkésznőt a Homoródszentpáli Unitárius Egyházközség lelkészévé.

A falu végén a fogadóbizottság köszöntőfalatokkal és díszőrséggel fogadta az egyházi elöljárókat, akiket a hagyományhoz híven hintón kísértek el a templomi ünnepségre. Kovács István püspök, Andrási Benedek főjegyző, Sándor Krisztina főgondnok, a Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör lelkészi kara, vendéglelkészek, valamint a meghívottak és a helyi gyülekezet tagjai gazdag áldásmondással iktatta hivatalába a lelkészt.

“Soli Deo Gloria!”- csendült fel a videóban is rögzített Paul Kiekestat gyönyörű fuga-kánonjában a lényeg! És valóban a lelkészmegáldó lényegi, primér tartalma az Isten szolgálatában vállalt elköteleződés, felelősségvállalás felmutatása, jelen esetben Homoródszentpálon. Zsuzsánna 3 éve a gyülekezet lelkésze, az ünnepélyes beiktatását azonban a család gazdag gyermekáldása és világjárványos időszak késleltette. Most sikerült megvalósítani, és nagy öröm, hogy megtörténhetett! Tódor Vendel gondnok és a keblitanács körültekintő szervezésének köszönhetően mindenki jól érezhette magát.

A lelkész ünnepi beszédjében vallotta, hogy élő kövekből akar templomot építeni, a szentpáliakkal kívánja keresni Isten országát. Kovács István püspök lelkesítő prédikációjában a hit emberét szólongatta mindannyiunkban, azt, aki nem hátrál meg, hanem előretekint. Ezek után a liturgia részeként az egyházi élet fő jegyeit a templomkulcsot, Bibliát, kelyhet és bélyegzőt bíztuk a lelkészre. A köszöntők rendjén a gyermekkórus, a Pálffy Ák0s Vegyeskar, Tódor Vendel gondnok, Jakab Attila polgármester, Horváth László Zsámbék testvértelepülés polgármestere, özv. Forrai Tiborné, Sándor Krisztina főgondnok, Demeter Sándor Lóránd, az Unitárius Lelkészek Országos Szövetségének elnöke és Solymosi Alpár esperes köszöntötte a gyülekezet lelkészét. A köszöntők fogadását és megválaszolását követően felcsendült a Himnusz, majd az Ürmösi József Kultúrotthonban szeretetvendégség keretében örvendeztünk tovább. Sok-sok áldást továbbra is, kedves tiszteletes asszony! Áldjon meg az Úr, kedves férjeddel, gyermekeitekkel, családoddal együtt, mindazokkal egyetemben, akik a tegnap is örömkönnyekkel és szeretettel öveztek!

Solymosi Alpár, lelkész-esperes

Fotó: Antal Krisztina