Március 15-én ökumenikus déli zsolozsmaimádság zajlott Kolozsváron az Egyetem utcai Piarista-templomban a történelmi egyházak vezetőivel. Igét olvasott és intelmet mondott Ft. Fehér Attila evangélikus-lutheránus főtanácsos, a liturgiát Ft. László Attila római katolikus főesperes-plébános vezette. Imát mondott Ft. Kató Béla püspök és Ft. Bálint Benczédi Ferenc egyházfő.