Mindig nagy öröm a találkozás szerető, jó emberekkel, akiknek puszta jelenlétéből is inspirálódhatunk, töltődhetünk. Különleges ajándéka az életünknek, hogy Budapest V. kerületének önkormányzata több mint 10 éve szorgalmazza és támogatja, hogy a testvértelepülésein élő különböző felekezetű lelkészek – a világi elöljárók városnapi találkozásához hasonlóan – évente összegyűljenek az ökumené, az együtt imádkozás és gondolkodás, hálaadás, tervezgetés jegyében. Egy ideje a találkozásokat tavaszra és őszre tervezzük. Ősszel mindig Budapest belvárosa a helyszín: az ottani, különböző vallásos közösségek és az önkormányzat a vendéglátónk, a kétnapos találkozó programjának szervezője.

A tavaszi alkalmak helyszíne mindig más: önkéntes felvállalási alapon valamely testvértelepülés közössége a megszervezője. Ebben az évben a testvértelepülések legkisebbike volt a tavaszi lelkésztalálkozó befogadója: Énlaka. Az Énlaki Unitárius Egyházközség lelkes kisközössége szeretettel hívta és várta a lelkészeket, akik a felvidéki Rozsnyóról, Budapestről, Torockóról, Torockószentgyörgyről és Gyergyószentmiklósról érkeztek.

Az evangélikus, katolikus, református és unitárius lelkészekből álló kis csapat május 13-án érkezett falunkba. Találkozásaink során Igyekszünk megismerni egymást, lelkészi szolgálatunk sokszínűségét és hasonlóságait, feltérképezzük a vendégfogadó közösség kincseit, szépségeit, múltját, jelenét, hitünk közös útjain járunk az imádság, a közös szolgálatvégzés és éneklés, az Isten- és emberszolgálat megélésében, tapasztalataink megosztásában.

Együttlétünk másodnapján a faluban működő épített örökséget védő programmal ismerkedhettek meg vendégeink, amiről Koronka Attila ácsmester mesélt, aki az V. kerület által támogatott munkálatok helyi vezetője. Meglátogattuk a műemlék unitárius templomot, ahol a közösség és templom történetének főbb mozzanatairól Mátéfi Timea helyi lelkésznő mesélt, majd a temetőkert sokszáz éves óriáshársfáját, a kistemplomot, a falu egymásba ölelkező, dimbes-dombos utcáit jártuk körbe. Kocs Veronika igényesen berendezett házi múzeumában számos különlegességre leltünk az énlaki és székely emberek múltjából. Ízletes ebédünket a csehétfalvi Hagyományos Székely Jövő Központban fogyasztottuk el, majd Kolumbán Gábor gondnok úr, egyetemi tanár tartott előadást Az egy-ség gazdasága címmel. A rendkívül érdekes, hasznos bemutatót tartalmas beszélgetés követte, majd ökumenikus istentisztelettel zártuk a napot, amely alkalomból Buza Zsolt rozsnyói református lelkész, Smidéliusz Gábor, a Deák téri Evangélikus Egyházközség lelkésze és Portik Hegyi Kelemen gyergyószentmiklósi főesperes-plébános végezte a szolgálatot.

Szerda délelőtt a falu fölött magasodó Firtosra kirándultunk. A traktoros, szekeres út során jól „összerázódtunk”: miközben az áldásos napsütésben kitárta elénk minden báját a széles látóhatár, a mi lelkünk is mind jobban és jobban megnyílt egymás felé, s az együvé tartozás élménye, érzése, a különbözőségeink elfogadása és szeretetteljes tisztelete megerősített abban, hogy jó csapat vagyunk, egymástól sok mindent tanulhatunk, támaszai lehetünk egymásnak, s a mélyről feltörő, őszinte nevetés különös fűszere volt minden együtt töltött időnek. Délben a kőrispataki Szőcs család asztalánál űztük el éhségünket, majd meglátogattuk a messze földön is híres Szalmakalap Múzeumot. Délután kerekasztal-beszélgetésre került sor Közös utakon – felekezetek közötti együttműködés a gyakorlatban címmel. A beszélgetést követően ökumenikus istentiszteletre hívtuk az énlakiakat, ezúttal Tőkés-Bencze Zsuzsánna gyergyószentmiklósi unitárius lelkésznő, Buza-Bodnár Aranka rozsnyói református lelkésznő, valamint Gerőfi Gyuláné Brebovszky Éva evangélikus lelkésznő prédikált.

Szívünk-lelkünk feltöltődve, tele élménnyel! Hála a Jóistennek ezért a csodálatos találkozásért! Isten áldja minden vendéglelkészünk életét, szolgálatát, közösségét!

Mátéfi Timea

Énlaka, 2019. május 20.