A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa által elfogadott 2019. évi egyetemes, ökumenikus imahét bibliai témájához csatlakozik a Magyar Unitárius Egyház is. Az indonéziai keresztények által összeállított program alapján az imahét központi bibliai alapgondolata: „Állíts törzsenként bírákat és elöljárókat minden lakóhelyeden, amelyet Istened, az Úr ad neked, és ezek ítéljék a népet igaz ítélettel. Ne ferdítsd el az ítéletet, ne légy személyválogató, és ne fogadj el vesztegetést, mert a vesztegetés elvakítja a bölcseket is, és az igaz beszédet is elferdíti. A tiszta igazságot kövesd, hogy élhess, és birtokolhasd azt a földet, amelyet Istened, az Úr ad neked.” (5Móz 16,18-20)

Az imahét napi témái:

  1. nap: „Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak!” (Ám 5,24)
  2. nap: „Ellenben ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem, minden további szó a gonosztól van.” (Mt 5,37)
  3. nap: „Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy.” (Zsolt 145,8)
  4. nap: „… érjétek be azzal, amitek van…” (Zsid 13,5)
  5. nap: Azért küldött el, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek (Lk 4,18)
  6. nap: „Seregek Ura a neve!” (Jer 10,16)
  7. nap: „Asszony, nagy a te hited…” (Mt 15,28)
  8. nap: „Világosságom és segítségem az Úr…” (Zsolt 27,1)