A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa a 2021-es esztendő ökumenikus imaheti témájaként a svájci Grandchamp-i Szerzetesi Közösség témajavaslatát fogadta el összhangban az Egyházak Világtanácsa Hit és Egyházszervezet Bizottsága és a Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanács döntésével. A Magyar Unitárius Egyház örömmel fogadja és támogatja az ökumenikus imahét témajavaslatát. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa által javasolt imanyolcadi időszak 2021. január 17–24.

Az imahét bibliai alapvetése a János szerinti evangélium 15, 1-17, Jézus tanítása az igazi szőlőtőről:

Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben.” (Jn 15, 8-9)

 

Az istentiszteleti alkalmakat a hatályos járványügyi előírások betartásával javasoljuk megtartani.

 

  1. nap: Isten hívása: „Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket” (Jn 15,16a).

Móz/Ter 12,1–4: Ábrahám elhívása

Jn 1,35–51: Az első tanítványok elhívása

 

  1. nap: Belső érés: „Maradjatok énbennem, és én tibennetek” (Jn 15,4a).

Ef 3,14–21: „Krisztus lakozzék szívünkben”

Lk 2,41–52: „Mária mindezeket megőrizte szívében”

 

  1. nap: Egy test: „Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket” (Jn 15,12b).

Kol 3,12–17: „Türelmet öltsetek magatokra”

Jn 13,1–15; 34–35: „Szeressétek egymást”

 

  1. nap: Közös imádkozás: „Többé nem mondalak titeket szolgáknak […] azonban barátaimnak mondalak” (Jn 15,15).

Róm 8,26–27: „A Lélek segít a mi erőtlenségünkön”

Lk 11,1–4: „Urunk, taníts minket imádkozni”

 

  1. nap: Megújulás Isten igéje által: „Ti már tiszták vagytok az ige által” (Jn 15,3).

5Móz/MTörv 30,11–20: „Isten igéje nagyon közel van hozzád”

Mt 5,1–12: „Boldogok vagytok”

 

  1. nap: Mások elfogadása: „Arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon” (Jn 15,16b).

1Móz/Ter 18,1–5: Ábrahám vendégül látja az angyalokat Mamré tölgyesében

Mk 6,30–44: Jézus együtt érez a tömeggel

 

  1. nap: Növekedés az egységben: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszszők” (Jn 15,5a).

1Kor 1,10–13; 3,21–23: „Részekre szakítható-e Krisztus?”

Jn 17,20–23: „Amint te és én egyek vagyunk”

 

  1. nap: Megbékélés az egész teremtett világgal: „Hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen” (Jn 15,11).

Kol 1,15–20: „Minden őbenne áll fenn”

Mk 4,30–32: Akkora mint egy mustármag