A nyárádszeredai unitárius gyülekezet őszi hálaadást megelőző napon hagyományos zenés áhítattal köszönte meg a Teremtőnek, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez benyújtott pályázat révén sikerült kicserélni a szeredai templom ablakait. Ferencz Örs zenetanár, karvezető irányításával fellépett a helyi gyermekkórus, majd Sándor Szilárd helyi lelkész Boldizsár Ildikó Mesék apákról című mesekötetéből olvasott fel. Az alkalmon köszöntőt mondott Fazakas Lajos Levente, a Marosi Egyházkör esperese, aki Percze László konzul üzenetét is tolmácsolta, majd Tóth Sándor polgármester és Tőkés Attila református lelkész is köszöntötte az egybegyűlteket.