Korondon tartottuk szombaton, április 29-én a Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör nőszövetségeinek évi közgyűlését, ahol 14 gyülekezetünk közel 80 képviselője vett részt: Alsóboldogfalva, Bencéd, Csekefalva, Énlaka, Firtosmartonos, Gagy, Kissolymos, Kobátfalva, Korond, Siménfalva, Szentábrahám, Székelykeresztúr, Székelyszentmihály, Újszékely asszonyai. Házigazdáink nagy szeretettel, sok finomsággal, felvirágozott templommal vártak bennünket. A zászlósok bevonulását követően Dénes Erzsébet siménfalvi lelkésznő hívott imádkozni, majd Demeter Erika helyi lelkésznő a házigazdák, Mátéfi Timea énlaki lelkésznő a köri választmány nevében köszöntötte az asszonyokat. Az UNOSZ vezetőségét Nagy Gizella alelnöknő képviselte, és kedves szavai körülölelték az egybegyűltek közösségét. Csáki Levente esperes és Lázár Levente helyi lelkész is üdvözölte az asszonyokat.

Az összesített nőszövetségi beszámoló elhangzását, elfogadását követően Sándor-Zsigmond Ibolya, a székelykeresztúri Molnár István Múzeum munkatársa a Petőfi 200 emlékév jegyében rendkívül érdekes, tartalmas vetítettképes- előadására került sor Igazság és Legenda. A székelykeresztúri Petőfi-kultusz címmel. A helyiek részéről egy meglepetés szavalatot is meghallgathattunk Lőrincz Zsuzsánna tolmácsolásában.

Ezt követően tisztújító választást tartottunk,  amelynek eredményeként Dénes Erzsébet és Mátéfi Timea társelnökök, Kibédi Enikő jegyző, Lukács Mária és Molnos Éva választmányi tagok lettek egyházkörünk nőszövetségi képviselői az elkövetkező négy éves ciklusra. A régi-új elnökség munkájára Isten áldását kértük!

Moldován- Szeredai Noémi csekefalvi lelkésznő prédikációja az önmagunkért való bátor kiállásra, hivatásunk bölcs felismerésére buzdított az ószövetségi Debóra prófétanő történetén keresztül. Közös, ízletes ebédünk elfogyasztását követően mosollyal, vidámsággal, a találkozás örömével és az elhangzottak építő gondolataival feltöltődve indultunk haza.

Bár nőszövetségeink tevékenysége sokszor észrevétlenül, csendben, végtelen odaadással és szorgalommal zajlik, tudjuk és érezzük, hogy a tágabb közösségi lét lüktetését is ennek a fáradhatatlan, önzetlen, lelkes asszonyi elköteleződésnek köszönthetjük. Hála minden gondoskodásért, munkáért, megszervezett ünnepért, közösségi élményért, úrasztalára kerülő viruló virágért drága asszonyainknak! Isten hordozza szeretetében mindnyájuk életét!

Mátéfi Tímea, Énlaka

Fotók: Szabó Károly