Június 17-én a homoródszentmártoni unitárius templomban hálaadó jubileumi istentiszteletet tartottak a Nagy-Homoród menti unitárius egyházközségek.

A Homoródszentmártoni Unitárius Egyházközség és a helyi polgármesteri hivatal közös szervezésében létrejött eseményre ünneplők érkeztek Abásfalváról, Gyepesről, Homoróddarócról, Homoródjánosfalvról, Homoródkeményfalváról, Homoródszentpálról, Homoródszentpéterről, Kénosról, Lókodról, Recsenyédről és Városfalváról. Az eseményre más felekezetűeket is meghívtak.

A hálaadó istentisztelet során Kotecz József nyugdíjas felsőrákosi lelkész tett szolgálatot. Lőrinczi Levente kissolymosi lelkész ifjúsági énekeket adott elő gitárkísérettel. A marosvásárhelyi Eufónia Pedagóguskórus Strausz Imre István vezényletével és Makkai Gyöngyvér zongorakíséretével barokk darabokkal örvendeztették meg az ünneplőket.