Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét!   (Zsolt 34,4)

Advent második vasárnapján, 2022. december 4-én, istentisztelet keretében tartotta meg a Torockói Unitárius Egyházközség azon istentiszteletet, melyet a templom belső felújítási munkálatainak befejezése utáni hála fémjelzett.

A hálaadó istentiszteleten főtisztelendő Kovács István püspök úr végezte a szolgálatot.

A munkálatok folyamatáról, körülményeiről, részleteiről a helyi lelkész tartott egy rövid ismertetőt, megköszönve mindazok hozzájárulását, akik a szép eredményt lehetővé tették.

A templomfelújítás folyamatában részt vettek: Furu Árpád mérnök (felügyelet és tanácsadás), Georgiana Tirt mérnök (projekterv), Szenyes Szilárd mérnök (felügyelet és kivitelezés), Vernes András mérnök (villanyhálózati tervek), Gálfi Attila és csapata (tetőszerkezet, strukturális megerősítés, boltívek, falak kijavítása), Gál Zsolt, Gál Csongor és csapatuk (padló), id. Vajda Zoltán és munkatársai (padok), Király Zoltán (villanyszerelés), Király Ferenc (díszítőelemek), Rácz Ferenc és György Róbert (előkészítés), Székely Levente (anyagbeszállítás), Csíki István és csapata (anyagbehordás). Nagy segítség volt Mihácsa András erőgépe, Koszta Levente szaktudása, és mindazok tevékeny hozzáállása, akik a közmunkák során végezték az éppen szükséges feladatokat (lapátolás, talicskázás, földkihordás, takarítás, stb.).

Akik nélkül a templom nem újulhatott volna meg: az adományozó gyülekezeti tagok és vállalkozók, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Rómer Flóris Program, illetve a Torockói Önkormányzat. Köszönet nekik!

A helyi lelkész felszólalását Furu Árpád mérnök, Fodor Dorottya felügyelőgondnok és Király Ferenc gondnok méltatása követte. Az eseményt szeretetvendégség zárta.

Csécs Márton Lőrinc, lelkész-esperes

Torockó