2022. október 9-én hálaadó istentiszteletre gyűltek egybe a viseletbe öltözött korondi unitáriusok: hosszú évek áldozatos munkája nyomán megújult templomukért és orgonájukért szállt ajkukról a gondviselő Istenhez az ima.

A 14 órától kezdődő ünnepi istentiszteleten egyházi beszédet mondott egyházunk főpásztora, Kovács István, aki kiemelte, csak Isten akaratával történhet minden. Korond gyülekezete is azon egyházközségeink gyarapodó sorába lépett, akik fontosnak tartották felújítani, megőrizni elődeiktől örökölt templomukat. A késő gótikus jegyeket őrző templom 1720–1750 között épült, és a Román Kormány Vallásügyi Államtitkársága, Hargita Megye Tanácsa, Korond Község Tanácsa és a korondi Unitárius hívek áldozata nyomán újult meg. A felújítási munkálatok 2019-ben kezdődtek, az évek során sikerült aláalapozni a templom fundamentumát, illetve teljes körűen felújítani a közösség lelki hajlékát.

„Ha így viszonyulunk örökségünkhez, vallásbéli, nemzeti, európai és mindenféle értékünkhöz, amely kitölti lelkünk és meghatározza életünket, akkor hiszem, hogy van jövő” – hangzott a szószékről a biztató üzenet.

A templom fundamentumát lélekkel erősíti a templomba járó, templomáért áldozatot hozni tudó, népi hagyományait globalizálódó világunkban is hűséggel őrző közösség; díszeit, például a kazettába épített öt freskót ragyogóbbá teszi a hívek öröme, akik igazi, örömteli ünnepet tartottak a nagy alkalomból. Ahogyan a templomot ékesítő kazetták is jelzik, amelyek a Bibliát, a szőlőt, a kelyhet, a kalászt, valamint a szeretet szimbólumát, a pipacsot ábrázolják.

Lázár Levente, a korondi gyülekezet lelkésze köszöntötte az egybegyűlteket. Az eseményen beszédet mondott Florin Frunza vallásügyi államtitkár, Antal István Lóránt, Hargita megye RMDSZ-es szenátora, Borbolya Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke, Csáki Levente esperes, Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának alelnöke, Katona Mihály polgármester.

A felújított orgonán a helyi énekvezér, Kovács Jenő, illetve Molnár Tünde orgonaművész játszott, a gyülekezet ifjai szavalattal és énekkel tették felemelőbbé az ünnepet, amelyet szeretetvendégség zárt.