Pákei Lajos (1853–1921) halálának centenáriumán a Magyar Unitárius Egyház visszafogott emlékünnepséget rendezett a hatályban levő járványügyi szabályok betartásával.

Kolozsvár egykori főépítészének sírjánál, a Házsongárdi temetőben Bálint Benczédi Ferenc egyházfő nyitotta meg az emlékezést, beszédében, amelynek bibliai alapja a Mt 7,6 és Lk 19,40 versei voltak, felhívta a figyelmet arra, hogy értékeinket, örökségünket meg kell becsülnünk ugyanúgy, ahogyan azt Pákei Lajos is tette Kolozsvár főépítészeként, számos unitárius templom és az egyházi központ épületének tervezőjeként.

Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármestere kiemelte, hogy Pákei munkássága, magatartása a mai napig követendő példa, hiszen a történelmi változások ellenére és közepette egész életében azt tartotta szem előtt, hogy szülővárosa élhető és esztétikus legyen és maradjon.

Guttmann Szabolcs István építész, műemlékvédelmi szakember méltatta a nagy előd örökségét, elmondta, hogy a járvány miatt elmaradt sok olyan rendezvény és kiállítás megnyitása, amely az egykori főépítész munkájának állított volna emléket. Kiemelte, Pákeinek elmúlhatatlan érdeme, hogy gyakorlatilag haláláig dokumentálta a város épületeit, változásait, ezáltal az utókorra hagyományozva olyan adatokat, amelyekről más források nem maradtak fenn.

A 199. számú egyházi ének eléneklése után a Magyar Unitárius Egyház nevében az egyházfő, Kolozsvár polgármesteri hivatala részéről az alpolgármester, a Romániai Építészeti Kamara Erdélyi Fiókja részéről Guttmann Szabolcs István elnök, a János Zsigmond Unitárius Kollégium részéről Popa Márta igazgató, az unitárius teológiai hallgatók részéről László Orsolya és Héjja Gergely elsőéves hallgatók helyeztek el koszorút Pákei családi sírhelyére.