Közlemény a Vallásszabadság Egyesület megalakulásáról

A Vallásszabadság Egyesület alakuló ülésére 2019. július 4-én került sor Kolozsváron, a Vallásszabadság Házában

A Magyar Unitárius Egyház általkezdeményezett, önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szakmai szervezet rendeltetése, hogy jogi és ügyviteli keretet biztosítson a Vallásszabadság Háza egyházi, kulturális és közösségi tereiben, egyházi múzeumában és a Valláskutató Intézetében megvalósuló tevékenységekhez.

Az alakuló ülésen jelen levő 24 alapító tag elfogadta a Vallásszabadság Egyesület alapító okiratát, valamint alapszabályát. Ezt követően megválasztották az egyesület héttagú elnökségét a 2019–2022. közötti időszakra. A Vallásszabadság Egyesület elnökének Farkas Emődöt, alelnökének Kovács Istvánt választották. Az elnökség további tagjai: Bálint Benczédi Ferenc, Elekes Botond, Gyerő Dávid, Rácz Norbert Zsolt és Rüsz-Fogarasi Enikő. Az egyesület felügyelőjének Kardos Zsuzsannát választotta a közgyűlés.

A Magyar Unitárius Egyház Főtanácsa 2019. július 5-ei ülésén a Vallásszabadság Egyesületet belső egyházi szakmai szervezetnek ismerte el.

A Vallásszabadság Egyesület elnöksége