2022. szeptember 14-én Medgyes központjában a városban élő felekezetek képviselőivel és püspökeivel ökumenikus megemlékező istentiszteleten vehettünk részt. A rendkívüli alkalom a kommunista rendszer áldozatainak kívánt méltó emléket és istentiszteleti órát állítani. A polgármesteri hivatalban gyűltek össze a felekezetek képviselői és az egymás köszöntése után a központi téren fölállított emlékmű elé vonultunk, ahol elkezdődött az ökumenikus istentisztelet.

Egyházunk részéről főtisztelendő Kovács István püspök úr szólt a jelenlévőkhöz. A 2Kor 3,17 alapján íveltük át a történelem folyóját, emlékezve arra az elnyomásra és azokra a szörnyűségekre, amelyeket az önkényes, Lélek nélküli rendszer pecsétként tett emberek és családok, országok és nemzetek sorsára. És nekünk nem szabad elfelejtenünk a múlt ezen sötét foltjait.

A püspök úr az isteni Lélek szabadságát és jelenlétének fontosságát emelte ki, hiszen csak az lehet értéket teremtő, megtartó, ami ebből a szabad erőből indul el. Ma is azt kell keresnünk és teremtenünk, amit az Isten lelke vezérel és hív életre.

A megemlékező istentiszteletet követően a polgármesteri hivatal nagytermében zajlott a rendezvény következő mozzanata, ahol rövid beszédeket és bemutatót hallhattunk a kommunista rendszer egyházakat érintő hatásairól. A rendezvény szeretetvendégséggel zárult.

Bodor Lídia Emese