Márton Dénes 1942-ben született Abásfalván. Józan Miklós unitárius püspök keresztelte akkor, amikor az abásfalvi országzászlót is felavatták, életének ezt a mozzanatát gyakran emlegette. Tanulmányait Abásfalván és Homoródszentmártonban végezte. A hét osztály elvégzése után kőműves szakiskolába ment. Tizenhat évesen már az ónfalvi vegyipari kombinát kéményeinek építésén dolgozott. Katonaság után esti tagozaton leérettségizett, majd sikeresen felvételizett a jászvásári építőmérnöki karra. Az egyetem elvégzése után Feketehalomra helyezték. 1974-ben költözött Székelyudvarhelyre, itt vállalt munkát az akkori Fa-, Fém és Kisipari Szövetkezet építőrészlegének vezetőjeként. 1981-ben az akkori OIF (a. m. gazdaságfejlesztő intézet) székelyudvarhelyi vezetője lett. Ebben a munkakörben a szentábrahámi mezőgazdasági épületek építését és a homoródszentpáli halastavak kialakítását irányította. 1984-től az akkori néptanács gazdasági osztályán dolgozott, majd a városrendészeti osztályon folytatta tevékenységét nyugdíjazásáig.

1974-ben házasságot kötött a homoródkeményfalvi Bencze Évával. Házasságukból két gyerek született, Dénes és Ildikó, akiket nagy szeretetben neveltek.

1975-ben fiatal mérnökként vállalta a mai székelyudvarhelyi belvárosi unitárius templom felújítását annak ellenére, hogy tudta, az akkori rendszernek ez szemet szúrhat. Egyházát anyagilag, szaktudásával és önkéntes munkájával támogatta. Tizenkét évet volt a Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházközség gondnoka, illetve tizenkét évet a Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör köri felügyelő gondnoka, jó baráti együttműködésben a néhai Kedei Mózes esperes-lelkésszel.

  1. június 4-én hunyt el, Solymosi Alpár esperes végezte a szertartást a székelyudvarhelyi unitárius belvárosi temetőben.