2022. március 25-én, a Vallásszabadság Házában adta át Mile Lajos konzul a Magyar Ezüst Érdemkeresztet Asztalos Klára UNOSZ-titkárnak. Asztalos Klára nyugalmazott építészmérnök, az Unitárius Nők Országos Szövetségének titkára, volt elnöke a több évtizede odaadóan végzett közösségszolgálati tevékenysége, az Unitárius Nők Országos Szövetségének rendszerváltozás utáni újraalapításában és irányításában betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként részesült a kitüntetésben. Bálint Benczédi Ferenc ny. püspök laudációját Rácz Norbert Zsolt főjegyző olvasta fel. Gratulálunk a kitüntetettnek, és kívánjuk Isten áldását életére és munkásságára!