A Kolozsvári Magyar Napok második napján, kedden a Vallásszabadság Házában Schiffer András Rácz Norbert Zsolttal beszélgetett a globalizáció hatásairól, valamint a helyi értékek megőrzésének lehetőségeiről.

Rácz Norbert Zsolt a kérdező szerepében felvetette a globalizáció, a kultúra fogalmainak meghatározási lehetőségeit.

Schiffer András kifejtette, hogy a globalizáció folyamatát tényként kell kezelni, amelynek alapvetően semleges az erkölcsi értéke, és amelyet az emberek tetteik által ruháznak fel pozitív vagy negatív jelentéssel. Majd hozzátette, hogy a lokális értékekre, az erős öntudattal rendelkező közösségek esetében a globalizáció nem bír negatív hatással, ehhez viszont elengedhetetlen, hogy a közösség ne csak külső megtapasztalója legyen saját hagyományainak, hanem alakítója is azoknak.

Rácz Norbert Zsolt aktuális erdélyi példaként Verespatakot említette, ahol a közösség egy tekintélyes része a globalizáció negatív hatása alá került, elszakadt a valóságtól, megbéklyózta a profit termelés. Schiffer András véleménye szerint a hasonló helyzetekben megoldás lehet annak a tudatosítása, hogy van az az érték, az az eszme, az a tulajdon, ami nem eladó. Mert, ha már minden eladható, akkor mivé lesz az ember – tette fel retorikai kérdését az előadó.

A globalizáció Európára tett hatásainak bemutatását követően a kultúrákat egymástól elválasztó határokról, a párbeszéd lehetőségeiről beszéltek a meghívottak. Schiffer András véleménye szerint a profitorientált, globális kapitalizmusnak személytelen arcai – a multinacionális cégek – Európát kommersz-kultúrával öntik el, amellyel szemben a helyi közösségek, a kultúrához tartozók fel kell vegyék a harcot, a lokális értékek védelme érdekében. Majd hozzátette, hogy szükség van a kulturális sokféleségre, amelynek része a kultúrák közötti párbeszéd, viszont a végleges elkeveredést el kell kerülni. Erdélyben rengeteg jó példa van a kultúrák közötti békés együttélésre – hangsúlyozta Schiffer András – egyedi minta volt erre az elárasztott Bözödújfalu, ahol korábban a különböző felekezetű, nyelvű, kultúrájú lakosság békében élt együtt.

Zárszóként a meghívottak kihangsúlyozták, hogy a globalizációnak, negatív hatásai – az összemosás, az elszemélytelenedés, a közösségek öntudatának leépítése – mellett, vannak pozitív hozományai, például az, hogy mindenki egyenlő módon juthat hozzá a tudáshoz, és könnyebben ismerkedhet, találkozhat új kultúrákkal. Rácz Norbert Zsolt kiemelte, hogy a globalizáció adta lehetőségeket meg kell tanuljuk pozitívan felhasználni, amellyel értéket teremthetünk, és amellyel hagyományainkat éltethetjük és építhetjük.

Holnap, augusztus 22-én 17.00 órától a Vallásszabadság Házában Aáry-Tamás Lajos, oktatási jogok biztosa és Fóris-Ferenczi Rita egyetemi oktató lesz a meghívott.