Szeptember 13-19. között zajlott Lengyelországban, Jay Atkinson és Rogert Jones amerikai unitárius univerzalista lelkészek szervezésében az a zarándoklat, amely immár negyedik alkalommal keresi fel a lengyel testvérek még megmaradt, avagy már csak az emlékezetben élő   istentiszteleti helyeit, iskoláját, nyomdáit.

A Magyar Unitárius Egyházat idén Török István olthévízi, Bartha Mária Zsuzsanna kocsordi, Nagy Adél recsenyédi, Benedek Csongor szovátai lelkészek, valamint Lőrincz Melinda tanárnő, tiszteletesasszony képviselték. A zarándoklat kiindulópontja a valamikori királyi főváros Krakkó volt, innen indult a 19 fős csapat azokra a kis, vidéki településekre, ahol az imaházak még állnak. A zarándoklat kiemelt momentuma volt Faustus Socinus emlékhelyének megkoszorúzása Lusławice nevű településen, ahol a reformátor elhunyt 1604-ben. Hasonló jelentőségű mozzanat volt Rakow település felkeresése, amely a 16. században a lengyel testvérek szellemi központja volt. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy az egykori akadémiának, nyomdának, istentiszteleti helynek nyoma sincs, és Raków-ban a felekezeti türelmetlenség a jelenben is megnyilvánul.

Vasárnapi istentiszteletünket Ublinek nevű falucskában tartottuk, az egykori imaházban, amely ma egy lelkes asszonynak köszönhetően felújítva várja a betérőket. A zarándoklat Varsóban, az unitárius univerzalista csoport meglátogatásával zárult. Istennek legyen hála a gazdagító találkozásokért, legyen erőnk és kitartásunk a lengyel testvérek emlékét, örökségét őrizni.

Nagy Adél