A Magyar Unitárius Egyház idei lelkésztovábbképző tanfolyamára április 24–26. napjain került sor   az unitárius lelkész a család szolgálatában témakörben. A gyülekezetek mérete alapján kialakított két csoportban mintegy 110 lelkész vett részt a csehétfalvi Hagyományos Székely Jövő Központban szervezett tanfolyamon. A képzés programszervezője Czire Szabolcs teológiai tanár, nevelési előadó-tanácsos volt.

A képzés előadások és csoportos tevékenységek váltakozásában valósult meg, amelyeket istentiszteleti alkalmakkal egészítettek ki.

Lakatos Csilla lelkész, klinikai szakpszichológus, családterapeuta A családok rezilienciája (megküzdése). A védőfaktorok és a vallásosság jelentősége címen tartott előadásában a jól működő családi rendszert  és benne az egyén jellemzőit mutatta be, külön hangsúlyt helyezett a vallási és kulturális hagyományok egészségvédő szerepére.

Koppándi Botond Péter teológiai tanár a Rendszerszemlélet és önismeret a lelkészi munkában című előadásában sok példával illusztrálva hozta gyakorlatias közelségbe a családdinamikai struktúrák kölcsönhatásában kibontakozó lelkészi szolgálatot.

Bartha Mária Zsuzsánna lelkész, gyászfeldolgozási és családállító szakember Gyász és veszteségek feldolgozása – különös tekintettel a lelkészi munkára témájú előadása a következő kérdéseket járta körül: a szorosan vett és központi fontosságú temetési szertartáson túl hogyan viszonyuljunk a gyászoló családhoz, mit mondjunk, mit tegyünk, ha azért fordulnak hozzánk, mert bejelentik a halálesetet, mi a teendő a gyászév során esedékes utógondozásban, mit tegyünk, ha az utcán, színházban, koncerten, bárhol valakiből feltör a saját veszteség fájdalma, vagy ha mi magunk is veszteséget élünk át.

Az előadásokat tapasztalatcsere követte, a kiscsoportokban hamar kiderült,  hogy a lelkészek legalább annyira hallgatták az előadásokat magánemberként, mint amennyire hivatalt viselő lelkészként. Reggeli bibliamagyarázatában Czire Szabolcs a család és házasság fogalmainak bibliai hagyományon belüli néhány mélyebb rétegét mutatta be. Az esti istentiszteleteken Koppándi Botond vezetésével négy-négy lelkész végezte a szolgálatot, amelyet gitáros lelkészeink révén új hangzású éneklés tett teljesebbé.

A továbbképző önálló programrészét képezte az a plénumban zajló tevékenység, amely egyetemes egyházi szintű családi irányúltságú programok, hitéleti és nevelési kiadványok bemutatását jelentette, továbbá amelyben a lelkészek a gyülekezeteikben szervezett családi rendezvényeket ismertettek ötletadó, ösztönző céllal. Közösen csodálkoztunk rá arra, hogy milyen gazdag és kreatív rendezvényi élet zajlik számos gyülekezetünkben.

Az örömteli alkalom külön ajándéka volt a falumentés szándékából intézménnyé nőtt létesítmény inspiráló jellege, amelyet a lelkészek többsége most látott először, illetve a tavaszi virágzásban álló falu Isten dicsőségét árasztó pazar pompája.