“A jó Isten gondviselése ide küldött engem Nyárád-mentére, e két gyülekezet lelkészének, és benne bízva kezdtem meg munkámat. Hiszem, hogy itt van feladatom és küldetésem.”

2024. április 14-én került sor Jakab Emese lelkész ünnepi beiktatójára a Nyárádszereda-Jobbágyfalvi Unitárius Társegyházközségbe. Az ünnepség kezdetén Fazakas Lajos Levente esperes köszöntötte a gyülekezetet, majd felkérte a köri jegyzőt, Jenei Sándor-Leventét, hogy olvassa fel a püspöki kinevezést.

Ennek megtörténte után felszólította a beiktatandó lelkészt, hogy tartsa meg beköszönő szolgálatát. Jakab Emese „Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.” (Péld 3,5–6) vers alapján szólt a jelenlévőkhöz. A lelkészbeiktató istentiszteletek rendje szerint őt követte a szószéken Kovács István püspök, aki az „Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét énértem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért?” (Mt 16,24–26) bibliai rész alapján fogalmazta meg ünnepi gondolatait.

A szószéki szolgálatok után került sor a tényleges beiktatóra, amikor Jakab Emese lelkésznek átadták a gyülekezeti lelkészség legfőbb szimbólumait: a templom kulcsát, a Bibliát, a kelyhet és az egyházközség pecsétjét.

A köszöntőbeszédek rendjén az egyházközségek képviseletében Csiki Zsolt nyárádszeredai és Balla István jobbágyfalvi gondnok szólt az egybegyűltekhez. A Marosi Unitárius Egyházkör részéről Fazakas Lajos Levente esperes, az egyházi Főhatóság nevében Farkas Emőd főgondnok, az Unitárius Lelkészek Országos Szövetségének nevében Kecskés Csaba lelkész, egykori mentor köszöntötte a beiktatott lelkészt. A helybéli felekezetek részéről Kerekes József, a Csíkfalvi Református Missziói Egyházközség lelkipásztora, Csüdör Imre jobbágyfalvi katolikus plébános és Tőkés Attila a Nyárádszeredai Református Egyházközség lelkipásztora mondott köszöntőbeszédet. A köszöntő beszédek sorát Tóth Sándor Nyárádszereda polgármestere, Varga Ervin Csíkfalva község alpolgármestere, illetve Tatár Ágnes-Tekla volt évfolyamtárs zárta. Az ünnepségen közreműködött a jobbágyfalvi Nagy Ferenc Férfikar és Csíszér Viola konfirmandus fiatal.

Isten áldja meg a lelkész és a gyülekezet közös szolgálatát!