Lélek színező – Unitárius mandalák

Az egyéni vallásos élet és a vallásos nevelés együtt alakul a kultúra változásával. Ennek jegyében érdekes kiadvány jelent meg áprilisban Lélek színező – Unitárius mandalák címen. Deklarált szándéka szerint a színezőkönyv az unitárius vallás főbb elemeit, hitünk apró mozzanatait igyekszik egybegyűjteni. Bencze Zselykével, a könyv rajzolójával és szerkesztőjével Czire Szabolcs főszerkesztő beszélget.

 

Kezdjük mindjárt az elején: hogyan született az ötlet?

Manapság sokféle színezőkönyvet találhatunk a könyvesboltok polcain, amelyeket felnőttek számára készítettek. Egy komoly műtét előtt voltam, és egy ajándékba kapott mandalás könyv elé azzal a szándékkal ültem le, hogy általa pozitív gondolatokra hangolódjak, kizárólag magamra figyeljek, amire abban a helyzetben nagy szükségem volt. A gyógyulási folyamatban szintén segített, és a felépülést követő időszakban rutinná vált a színezés. A nehéz év eltelte után is mondhatni jó tesztalanya maradtam a színezőkönyveknek, hiszen sok kiszínezett mandala volt a birtokomban. Tulajdonképpen az ötlet itt kezdődött. A párom, András, aki a digitális utómunkákat is végezte, azzal győzködött, hogy én is rajzolhatnék ilyen színezőkönyveket, hiszen megvan a képességem rá. Az akkori élethelyzet is motiválhatott abban, hogy végül a tavaly ősszel – a sok győzködés után –nekifogtam rajzolni. Amikor az ötlet születését kérdezik tőlem, mindig elmondom, biztos Isten akarata volt, hogy ez a kis könyv megszülessen.

 

Miben érzékelted az isteni inspirációt?

Abban, hogy nem volt számomra nehéz ez a munka. Nem egy olyan feladat volt, amihez keresnem kellett volna az ötleteket, nem volt gondom azzal, hogy a formák ismétlődését elkerüljem. A rajzolás alatt folyamatosan jöttek az ötletek: lehetnének tematikus mandalák; milyen lenne, ha unitárius tematikájú lenne, ami az unitárius vallás főbb elemeit, ünnepeit is magában foglalja stb. Pár hónap elteltével elkészültek azok a kézzel megrajzolt mandalák, amelyekről úgy gondoltuk, hogy érdemesek lennének kiadásra.

 

Jól értem, hogy ezek teljességgel kézzel rajzolt minták, nem kész sablonokra épülnek?

Igen. Vannak olyan programok, melyekkel lehet sokszorosítani egy körcikket, de mi nem ezt az utat választottuk. Úgy éreztük, hogy a mandalák szerethetősége szempontjából fontos, hogy az ember felfedezhesse az apró eltéréseket, pontatlanságokat, amelyek a rajzolás folyamán létrejöttek. Ennek a varázsa eltűnt volna, ha nem szabadkézzel rajzolom meg az összes kör összes körcikkének minden kicsi motívumát.

 

Most pedig a kényesebb kérdés, ami azonnal adódik, ha egy unitárius ember kézbe veszi a kiadványt: miért éppen mandalák? Elég kultúra-idegennek tűnhet…

A mandalák leginkább a keleti vallások elemeit képezik, viszont úgy gondolom, hogy napjainkban már egyetemes érvényűvé váltak, a világ képzőművészeti remekei közé tartoznak. A mandala szó kört, körívet, körcikket jelent, amiben az ismétlődő motívumok teljessé teszik az ábrát. A körben való ábrázolás, a szimmetrikusság vonzott, és a színezés során a kör, a motívumok végtelensége, a belülről kifelé haladás alkalmas az elménk és lelkünk lecsendesítésére. Az „unitárius mandalák” is az imádkozást, önmagunk megismerését, és ez által az Istenhez közelebb kerülést igyekeznek segíteni. Én hiszem, hogy a mi drága vallásunk nyitottsága megengedi azt, hogy ezzel a színező könyvvel hitéletünket erősíthessük.

 

Milyen szempontok szerint történt a témák összeállítása?

Amikor eldöntöttem, hogy unitárius tematikára épüljön az egész könyv, akkor egyértelmű volt számomra, hogy vallásunk ünnepei benne kell, hogy legyenek. Az ünnepeken kívül a fontosabb egyháztársadalmi szervezeteinkről is készült rajz, illetve a világörökség részévé nyilvánított két templomunkról is, amelyek ugyanúgy tartóoszlopai egyházunknak. A körkörösség nem csak a mandalák alakjában, de a szerkesztésben is szerepet kapott, a könyv olyan rendezési elvet követ, mintha egy unitárius ember egy évét írná le. Ezzel párhuzamosan jelennek meg azok a mandalák, amelyek az átmeneti rítusokhoz kapcsolódnak (születés, konfirmáció stb.), továbbá amelyek vallási alapértékeket (béke, harmónia stb.) ábrázolnak, szintén egyfajta gondolatiság szerint rendezve. „Befejezős” mandalák is találhatóak a könyvben, mert rajzolás közben rájöttem, hogy nem csak kiszínezni öröm, hanem megrajzolni is, ezért van néhány folytatást kérő mandala is a könyv második felében.

 

Mesélnél esetleg néhány érdekességet a munkafolyamatról, a témákkal való bíbelődésről?

A kézzel rajzolt mandalák legtöbb esetben témára készültek el. Ez azt jelenti, hogy előbb a témát gondoltam ki és arra alapozva próbáltam illusztrálni a saját unitárius gondolataimat. Nyilvánvaló, hogy mindenki mást fedez fel a mandalában, ez lényegéhez tartozik, de bennük mindenképpen fellelhetőek azok a motívumok, minták, formák, amelyek az unitárius vallás képiségéhez kapcsolódnak. Például az úrvacsora nevű mandala egyik érdekessége, hogy az „ősi úrvacsorát” hasonlítja össze a jelenlegivel, körkörösen kifelé haladva a mandalában. Érdekesség, hogy néhány bibliai személy (Jézus, Mózes) mellett egy bibliai történet is megjelenik a mandalák között, a Noé bárkája, ami az én kedvenc történetem. Ezen kívül különlegesség a már említett két szép templomunk, és néhány olyan unitárius, de akár univerzális értéknek is nevezhető gondolat, amelyek szerintem kihagyhatatlanok voltak (hit, remény, szeretet stb.). Más mandaláknak (pl. lélek, Isten) az az érdekessége, hogy konvencionálisan kiábrázolhatatlan dolgokat próbálnak megjeleníteni.

 

Hogyan látod a könyv felhasználását, ki a célközönség?

Elsősorban egyéni elcsendesedést szolgál a kiadvány. Ilyen értelemben hasznos lehet azoknak a (nem csak) unitáriusoknak, akik szeretnének belemerülni a színezés világába. Azoknak is hasznos lehet, akik szeretnek színezni, de nem ismerik az unitarizmust. Számos más felhasználási mód közül kiemelkedik a vallásoktatás, jó gyakorlati tevékenységet kínál, és egyben segítheti a különböző korosztály tagjait abban, hogy közelebb kerüljenek vallásukhoz, tanuljanak róla.

 

Két könyvbemutatón is túl vagytok, egy budapestin és egy székelyudvarhelyin. Milyen volt a könyv fogadtatása?

A könyv híre elsőre sokaknak meglepő volt, de úgy érzem, hogy pozitív fogadtatásban részesült. Az eddigi vásárlók – főleg az unitárius vásárlók – részéről sok elismerő visszajelzést kaptunk. A Székelyudvarhelyen tartott könyvbemutatón nagy volt az érdeklődés, és remélem, hogy máshol is tudunk szervezni könyvbemutatókat. Szeretettel várunk meghívásokat is!

A könyvbemutatókon is lehetőségem nyílik elmondani, hogy a mandalák megrajzolásával célom az volt, hogy mások is megismerjék a színezés adta örömöket, hiszen amilyen rohanó, Istentől egyre inkább eltávolodó világban élünk, egyre fontosabbá válnak azok az eszközök, amelyek által önmagunkat és hitünket erősíthetjük, így is gazdagítva közösségeinket és egyházunkat.

 

Hol lehet a könyvet megvásárolni?

A könyvről érdeklődni a Facebookon, a www.facebook.com/unitariuslelekszinezo oldalon, és Bencze Zselykénél (0742-197950, benczezselyke@gmail.com) lehet. A könyv megvásárolható Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen és Kolozsváron.