Április 27-én zajlott Magyarsároson a Küküllői Egyházkör unitárius nőszövetségi közgyűlése. Az ünneplő gyülekezetet Szentgyörgyi Sándor esperes köszöntötte, majd Jenei László Csaba helyi lelkész ismertette a nagy múltú egyházközséget. Ezt követte az éves jelentések felolvasása és írásbeli leadása, majd a tisztújító választás. Körünk két ügyes vezetővel folytatja munkálatait: Jenei Ildikó magyarsárosi tiszteletes asszony és Szász Tünde szőkefalvi lelkésznő irányításában. Mindezekről jegyzőkönyvet vezetett Szilágyi Erzsébet köri titkár az ádámosi nőszövetségből. Köri pénztárosunk, Csíki Klára továbbra is töretlenül végzi feladatait. Az ünnepi istentiszteletet Liker Henrietta gyakorló teológiai hallgató végezte. Ezt követte egy lenyügőző előadás Tóth Katalin előadásában A hit Isten ajándéka címmel, majd a gyermekek ünnepi műsora, amit két operett darab zárt. A 13 nőszövetségből 11 volt jelen több mint 130 asszonnyal. Örültünk az együttlétnek, köszönjük a vendégfogadást, ez igazán felemelő rendezvény volt.

Márkos-Mátyás E. Zita