Erdély szerte, 2022. november 18-20.  

A magyar unitárius ifjúság és más felekezetű, szabadelvűen vallásos fiatalok szervezeteként működő Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) központi csapata és Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karának hallgatói 2022. november 18–20. között, Erdély-szerte szervezett Közös utakon alternatív, zenés ifjúsági istentiszteletes körutat. Három nap alatt hat egyházközség templomában közel 500 szív dobbant együtt. Az ifjúsági istentiszteletről felvétel készült, amelyet november 30-án közvetítünk a szervezetünk Facebook-oldalán.

A szervezet évről-évre két alkalommal, a tavasz és az ősz folyamán, szervezi meg a Közös utakon nevet viselő alternatív, zenés, ifjúsági istentiszteletes körutat, amely során a Magyar Unitárius Egyház hat egyházkörének egy-egy településén tart a teológiai hallgatókból és központi munkatársakból álló csapat istentiszteletet, a megszokott formától eltérő módon, unitárius ifjúsági énekekkel és világi zenével kiegészítve. Ebben az évben a Háromszék-Felsőfehéri Egyházkörben Baróton, a Székelyudvarhelyi Egyházkörben a Székelyudvarhelyen a bethlen-negyedi unitárius templomban, a Székelykeresztúri Egyházkörben Székelykeresztúron, a Marosi Egyházkörben Nyárádszeredában, a Küküllői Egyházkörben Dicsőszentmártonban és a Kolozs-Tordai Egyházkörben Kolozsváron, a belvárosi unitárius egyházközségben tartott a 10 szónok és 6 zenész ifjúsági istentiszteletet.

Ezen az őszi Közös utakon úgy voltunk társak, hogy tökéletes tökéletlenségeinkben Pál apostolnak a korinthusi gyülekezethez írt első levelének első részének 26–29. versei alapján:  „Mert nézzétek csak a ti elhívásotokat testvéreim, nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt” értelmeztük újra az alázatosság, a szerenység, önmagunk őszinte felvállalásának fontosságát. Felismertük, hogy jó néha sírni, ha fáj. Elesni, ha kell, majd felállni. Nem félni az összetöréstől, mert van, aki összerak. Mert, “ha a világ szemében senkinek is érzed magad, lesznek majd olyanok, akiknek te jelentesz majd mindent.”

Szónokaink voltak: Költő Csenge, Vida Domokos, Demeter Ágnes, Lőrinczi Zsófia, Nagy Norbert, teológiai hallgatók, Kondert Zsuzsanna, Mihály Bíborka és Mihály Boróka egyetemi hallgatók és Magyari Zita Emese ifjúsági és egyetemi lelkész. A zenei szolgálatot a jól ismert, egyletes, Last Minute zenekar tagjai végezték – Simó Kamilla, Ördög Ödön, Szabó Lóránt Nomád, Szilágyi Alpár, Veres Lehel, Vida Ferenc. Köszönjük, közvetlen munkatársainknak, Farkas Ilkának, Szabó Levente Krisztiánnak és Vass Zoltánnak, hogy szervezőtársaink voltak ezen a Közös úton. Köszönjük a On-Screen csapatának – Ilkei Árpádnak és Pap Zoltánnak –, hogy az ifjúsági istentiszteletes körút pillanatait megörökítették. Köszönjük a hat egyházközségnek, hogy otthont adtak istentiszteletünknek.

Az ifjúsági istentiszteletes körút megvalósulását a Communitas Alapítvány, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Unitarian Universalist Funding Program támogatta.

Köszönjük minden résztvevőnek, hogy társaink voltak a közösen megélt hit útján. Bízunk benne, hogy egyéni és közösségi útjaink hamarosan újra kereszteződnek.

Kolozsvár, 2022. november 22.                                                                    Az ODFIE Elnöksége