A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának Elnökségét aggodalommal töltik el a koronavírus terjedésének fejleményei.

A kialakult helyzetre való tekintettel felhívjuk egyházunk tagjainak és a tágabb közösségnek a figyelmét az illetékes állami hatóságok kötelező rendelkezéseinek és ajánlott óvintézkedéseinek betartására. A járvány időszakában igyekezzünk mindnyájan felelősségteljesen megnyilvánulni az alábbiak szempontjából is:

– betegen vagy fertőzöttgyanús egészségügyi állapotban ne vegyünk részt a vasárnapi istentiszteleteken, az alkalmi szertartásokon és más csoportos összejöveteleken;

– az istentiszteletek és szertartások keretében, akárcsak más személyes találkozások alkalmával mellőzzük a hagyományos kézfogást;

– a betegekhez, a fertőzöttgyanús embertársainkhoz és hozzátartozóikhoz viszonyuljunk együttérzéssel és könyörületesen;

– a külföldről hazatértek iránt és az idegenekkel szemben viseltessünk megértéssel és ne tekintsük őket feltétlen veszélyforrásnak.

Az istentiszteletek és szertartások esetében foganatosítandó intézkedések:

– az istentiszteleteken történő részvétel tekintetében kötelezően tartsák be a résztvevők 100 fő alatti összlétszámára vonatkozó állami hatósági rendeletet;

– az istentiszteleti helyszíneken küszöböljék ki a zsúfoltságot, biztosítva a résztvevők közötti kötelező távolság (legalább 2,5 méter) betartását;

– az istentiszteleti alkalmakra tervezett ünnepségeket és tevékenységeket (műsorok, vasárnapi iskolai tevékenység stb.) függesszék fel;

– biztosítsák az istentiszteleti helyek fertőtlenítését, valamint a résztvevők kézfertőtlenítésének feltételeit;

– halasszák későbbi időpontra a hiterősítő imaheti istentiszteletek megtartását;

– a keresztelési szertartásokat kizárólag rendkívüli indokoltság esetén tartsák meg;

– halasszák el a konfirmációi ünnepségeket;

– az esküvői szertartásokat lehetőleg halasszák el;

– a temetési szertartások esetén fokozottan tartsák be a kötelező és szükséges óvintézkedéseket.

Egyéb egyházközségi tevékenységekkel kapcsolatos rendelkezések:

– az egyházközségi csoportos tevékenységeket (bibliaórák, nőszövetségi és ifjúsági összejövetelek, szeretetvendégségek stb.) függesszék fel;

Az Egyházi Képviselő Tanács Elnöksége továbbra is figyelemmel követi a járvány terjedésével kapcsolatos hatósági intézkedéseket; az egyházilag is lényeges tudnivalókról haladéktalanul tájékoztatjuk a közvéleményt, beleértve a húsvéti istentiszteletekkel és úrvacsoravétellel kapcsolatos rendelkezéseket.

Az isteni gondviselésben bízva imádkozzunk együtt a betegek gyógyulásáért, egészségünk védelméért, az e célért munkálkodó egészségügyi alkalmazottakért, kutatókért és más szakemberekért.

 

Kolozsvár, 2020. március 11.

 

A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának Elnöksége