Kórustalálkozó, öröméneklés, Székelyderzs, 2023. április 29., szombat

Program és tudnivalók

11:00 – Áhítat, szolgálatot végez Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház püspöke és Sorbán Enikő énekvezér

11:15 – Köszöntő: Demeter Sándor Lóránd lelkész és Orbán Árpád gondnok

Fellép a Székelyderzsi Kornis Kata Kórus, vezető Demeter Sándor Lóránd

Rengjen a föld belé, 140-es egyházi ének, tárogatón kíséri Német László

Az Úr vezessen

Szeretethimnusz, gitáron kíséri Demeter Sándor Lóránd

11: 35 – Köszöntő: Solymosi Alpár, a Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör esperese

Egy perc emlékező csend mindazokért, akik ma már az égi kórus tagjai!

Fellépők és előadott darabok:

Olthévízi Vegyes Dalárda, karnagy Sylvester Piroska

Ludwig Ernst Gebhardi -Kerényi György: Glória szálljon a mennybe fel

Ismeretlen szerző: Dona nobis pacem

Markus Pytlik-Keresztényi Imre: Az úton

Recsenyédi Gyermek- és Ifjúsági Dalárda, vezető Orbán Henrietta

Gryllus-feldolgozás: 130. Zsoltár, Mélyből dörömbölök Isten

Gryllus-feldolgozás: 8. Zsoltár, Mikor látom egeidet

Adjunk hálát mindnyájan, 43-as egyházi ének (népi dallam)

Régeni Áron Dalárda, Árkos, karnagy Márk Attila

Franz Schubert: Sanctus

Ismeretlen szerző, 17. század: Tavaszköszöntő

Vargyasi Dávid Ferenc Dalárda, karnagy Varga-Ferenc Réka

Német népdal: Földművesek éneke

Ne legyen álom

Dave Bilbrough: Szeretet áradjon köztünk

Homoródszentpáli Pálffy Ákos Vegyeskar

Csillagoknak teremtője – népének

Draskóczy László: Áldjon meg téged

Claude Goudimel: Mint a szép híves patakra

Brassói Unitárius Vegyeskar, karnagy Kádár Gábor

Berkesi Sándor: Tehozzád emelem (népdalzsoltár)

Ismeretlen szerző: A kék ibolyácska

Kossuth-nóták: Kossuth Lajos táborába, Nincsen a világnak

Magyarszováti Unitárius Nőszövetség Kórusa, vezető Kádár Annamária

Vigyázz értem, Úristen, 193-as egyházi ének

Merj élni, merj, föld gyermeke, 235-ös egyházi ének

Magyarszováti népdalok: Azt gondoltam amíg élek, A pávának három tolla

12:45 – 13:15 Szünet

13:15 Az én lelkem szép csendesen, a 177-es egyházi ének közös éneklése a vártemplom udvarán, vezető László Attila székelykeresztúri énekvezér

Közös fénykép készítése

13:30 

Székelyszentmihályi Citerazenekar, vezető Nagy Márta Izabella

Népdalok

Tordai Magyar Dalkör, karnagy Balázs Győző Balázs

Kávási Sándor:  Hálát adok Uram, az életért

Carolyn McDade: Isten lelke, jöjj el hozzánk

Berkesi Sándor: Tehozzád emelem szemeim Istenem

Székelyudvarhelyi 1.sz. Unitárius Egyházközség Kórusa, karnagy László Árpád

Ó, nézz a tiszta égbolt, mily ékesen ragyog

Az Úr vezessen végig az úton

Édes Atyánk örök úr odafönt, 146-os egyházi ének

Csíkszeredai Unitárius Búvópatak, karnagy Solymosi Alpár

Tekus András: Szél sodorja, szél zilálja

Ír áldás

Sillye Jenő: Nézzétek

Medgyesi Unitárius Kórus, karnagy Iszlai László

Dicsérjétek az Urat, 207 egyházi ének

Ligeti György: Inaktelki nóták

Felsőrákosi Nőegylet Kórusa, karnagy Fábricz Emília

Bicskey Dániel-Kovács Lajos: Aranyködben ring a róna

Gryllus Dániel és Sumonyi Zoltán: 98. Zsoltár: Zengjen újra énekünk

Füle Lajos-Berkes Sándor: Szívünk zengje már

Székelyudvarhelyi 2. sz. Unitárius Egyházközség Dávid Ferenc Vegyeskara, karnagy Vas-Székely Piroska

Örvendj egész föld az Istennek, 317-es egyházi ének

Carolyn McDade: Jöjj, énekelj velem – kórusra alkalmazta Tódor Éva

Gazdag Miklós Polgári Daloskör, Nagyajta, karnagy Fehér Orsolya, kóruselnök Fekete Levente

Ütő Lajos: Jelige

Szedő Dénes – Kodály Zoltán:  Miatyánk

Bárdos Lajos: Tiszai dallamok

Gerzsenyi Sándor – Josquin des Prez: Fogadd el hálaénekem

Unisono, a Kolozsvár-belvárosi Unitárius Egyházközség kórusa, karnagy Pusztai Enikő

Bepi de Marzi: Signore Delle Cime

Farkas Ferenc: Pataki diákdalok I és II.

Magasra szállj szívünknek lángja, 261-es egyházi ének

15:00 – ebéd a helyi kultúrotthonban

 

Tisztelettel kérjük a résztvevőket, hogy gondoskodjanak meleg öltözetről, a templomban panel-fűtés van. 

Bejelentkezés 10 órától a vártemplom udvarán.

Illemhelyek a vártemplom udvarán, a régi iskolában és a kultúrotthonban találhatók.

A közös étkezés költségeit egyházi költségvetésből fedezzük, de figyelmükbe ajánljuk a perselyes adakozást. 

 

A székelyderzsi egyházközség keblitanácsa és tagjai szeretettel várnak minden résztvevőt!

Találkozzunk Isten áldásával!

 

Székely Kinga Réka

előadó-tanácsos