Szeretettel ajánljuk szíves figyelmükbe ODA WISCHMEYER: A BIBLIAI HERMENEUTIKÁK ÓRIGENÉSZTŐL NAPJAINKIG című kézikönyve 2023. február 9-én, 18 órakor kezdődő bemutatóját.

Helyszín: VALLÁSSZABADSÁG HÁZA.

A könyv fordítása és magyar kiegészítése széleskörű szakmai összefogás eredményeként született a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia Alapítvány irányítása alatt.

A könyvbemutatót köszönti és megnyitja:
KOVÁCS ISTVÁN, unitárius püspök

Házigazda:
CZIRE SZABOLCS, docens, KPTI, a kötet egyik lektora

A könyvet bemutatják:
BENYIK GYÖRGY, professzor,
a könyv magyar kiadásának szerkesztője és lektora
NÉMETH ATTILA, tanár,
a könyv fordítója és nyelvi lektora

A könyvet méltatják:
ZAMFIR KORINNA, professzor, BBTE RKTK
FÓRIS-FERENCZI RITA, dékánhelyettes, BBTE PNK

Zárszó:
ADORJÁNI ZOLTÁN, professzor, KPTI