Március 7-én mutatták be Balassa M. Iván „Az egy igaz Istennek és szent fiának Jézus Krisztusnak tiszteletére építtetett”. Festett famennyezetek és berendezések az unitárius templomokban nevet viselő könyvét. A Vallásszabadság Házában zajló esemény során Gyerő Dávid főjegyző köszöntötte a meghívottakat, ezt követően Kovács András művészettörténész, akadémikus méltatta a kötetet. Furu Árpád szerkesztő és Balassa M. Iván szerző a kiadvány létrejöttéről beszéltek. Az est során közreműködött Oláh Mátyás cselló- és Sipos Péter hegedűművész.

„A Magyar Unitárius Egyház megalakulásának 450 éves évfordulója alkalmából rendezett megemlékezések előkészítések sorába tartozott az a kutatás, amely számba vette az erdélyi unitárius templomokban fellelhető vagy egykor volt festett asztalosmunkákat. Ennek eredményeit dolgozza fel a könyv, mely a 16. század elejétől 2000-ig majd félezer év alkotásait tekinti át. Ádámos és Homoródszentpéter az 1520-as években kezdet, a legfiatalabb pedig az ezredfordulóra Magyarandrásfalván elkészült berendezés. Kilencven templom és több mint 350 emlék, köztük teljes mennyezetek, karzatok, szószékkoronák, padok, úrasztalok, „pulpitusok”, ajtók szerepelnek a kötetben, egy részüknek már csak különböző feljegyzésekben van nyoma, de a többség ma is ékesíti a templomokat, vagy múzeumok megbecsült kincse. A korszakonkénti részletes, a levéltári, a szakirodalmi adatokra, a helyszíni kutatásra alapozott leírást 388 színes fényképfelvétel teszi szemléletessé.

Balassa M. Iván (1943) az 1970-es évek végétől kutatja, több-kevesebb megszakítással, a protestáns templomokban fellelhető asztalosmunkákat. Az egyes emlékek leírásától a rajtuk található feliratok elemzésén át az egyik legkorábbi emlék, a homoródszentpéteri karzat újrafelleléséig és az énlakai templomban lévő berendezés részletes feldolgozásáig terjedő tapasztalatait és ismereteit kamatoztatja ebben a könyvben. Az itt bemutatott unitárius emlékanyag a teljes magyar festett asztalosmunkájú templomberendezéseknek csak egy részlete, de mint cseppben a tenger, minden megtalálható közöttük, ami ezeket a kultúránkban kiemelkedő jelentőségű bíró műveket jellemzi.”

(Balassa M. Iván gondolatai a kötet hátsó borítójáról)