November 7-én a Magyarországi Unitárius Egyházkerület közgyűlése Kászoni-Kövendi József püspöki helynök részére – az unitárius egyház szolgálatában kimagasló tevékenységéért, példamutató emberi magatartásáért, a közjó szolgálatáért – Szervét Mihály-díjat adományozott.