A küküllődombói egyházközségben július 1-én kibúcsúzó istentiszteletet tartottak id. Péterfi Sándor lelkész és Péterfi Erika óvónő, énekvezér tiszteletére.

Id. Péterfi Sándor lelkész a szószéki szolgálata során köszönte meg a gyülekezetnek a 21 évnyi közös munkát. Felidézte az örömteli pillanatokat, a keresztelések és házassági megáldások boldogságát, és megemlékezett azokról is, akik már előre mentek az Örökkévalóságba.

Főtisztelendő Bálint Benczédi Ferenc püspök köszöntötte a lelkészt és hitvesét: felidézte a múltat, megköszönte a jelent, s Isten áldását kérte a jövendőre.

Az ünnepséget a gyülekezet, a bizottságok, az egyházi és világi elöljárók köszöntésének sora zárta. A közös est-ebéd elfogyasztása után a gyülekezetre, a falura, népére és nemzetére kérte az áldást a nyugdíjba vonult lelkész.

A képeket ifj. Péterfi Sándor készítette.