A Hollandiai Mikes Kelemen Kör és a Hollandiai Magyar Szövetség szervezésében 2018. október 28-án a Vianeni Magyar Otthonban kettős ünnepségre került sor. A magyar nyelvű református istentiszteletet követően a jelenlevő 32 résztvevő alkalmi előadással emlékezett meg az 1956. évi magyar forradalomra és szabadságharcra.

Ezután az 1568. évi tordai országgyűlés vallásügyi törvényének jelentőségéről, eszmeiségéről és történelmi korviszonyairól tartott előadást Szabó László, majd bemutatta Az erdélyi lelkiismereti szabadság és vallási türelem öröksége című kiállítás anyagát. A jelenlevők érdeklődve tekintették meg a kétnyelvű (magyar és angol) kiállítást, miután meghallgatták a magyar unitáriusságról elhangzott szóbeli tájékoztatást. A szervezők kifejezték igényüket a Magyar Unitárius Egyházzal való kapcsolatok ápolására.