A Budapesti Unitárius Egyházközség közösen a Magyarországi Unitárius Egyházkerülettel 2020-ra Józan Miklós-emlékévet hirdetett, konferenciákat és előadás-sorozatot tervezett, amelyet a járványhelyzet felülírt. Azonban november 7-én a Budapesti Unitárius Egyházkerület Nagy Ignác utcai ingatlanján sikerült leleplezni egy emléktáblát, amely a 151 évvel ezelőtt született lelkészre, az egyházkerület első esperesére, későbbi vikáriusára, majd az unitárius egyház püspökére, Józan Miklósra emlékeztett. Az emléktáblán látható bronzplakett Pokorny Attila szobrászművész alkotása, az arculatot Szász Gábor tervezte.

Az ünnepi eseményen köszöntőt mondott Elekes Botond főgondnok, aki beszédében kiemelte azokat a jövőbeli terveket, amelyek méltó emléket állítanak Józan Miklós néhai püspök szerepének a magyarországi és főleg a budapesti unitáriusok körében: „Józan Miklós igehirdetései, írói munkássága, közéleti megnyilvánulásai messze túlmutattak az unitáriusok közösségén, illetve az egyistenhit talapzatát jelentő teológiai alapvetéseken. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a XX. század első felében Budapest egyik legjelentősebb egyházpolitikusa volt. Szellemi hagyatékának feltárása, majd monográfiába foglalása az elkövetkező évtized célkitűzése kell legyen.”

A köszöntések rendjén Kászoni-Kövendi József püspöki helynök is felszólalt és elmondta, hogy a több mint húszéves pályafutása során gyakran merített erőt, melegséget, útmutatást elődjétől, Józan Miklóstól, akivel ugyanabban a hivatalban dolgoztak és éltek, és ugyanazt a gyülekezetet szolgálták. Kászoni-Kövendi József beszédében kifejezte jókívánságát mindazoknak, akik továbbra is a templomos ingatlan lakói lesznek: „…éljetek szépen és éljetek jól. Éljetek megértésben és kölcsönös szeretetben…” – majd reményét fejezte ki, hogy a közeljövőben a Nagy Ignác utcát sikerül átneveztetni valamelyik nagy unitárius elődről.

Czire Szabolcs helyi lelkész beszédében elmondta, hogy a gyülekezet a Józan Miklós-emlékévet nemcsak a múlt előtti tisztelgés és folytonosság jegyében kezdeményezte, hanem mindenekelőtt a jövő számára kívánt gyülekezeti irányelveket megfogalmazni. Ehhez pedig Józan Miklós személye és egyházszolgálata kifejezetten alkalmas. Szellemiségét leginkább egyházi beszédei és más írásai által ismerhetjük meg.

Az ünnepi beszédek elhangzása után a résztvevők fogadáson vehettek részt a budapesti egyházközség gyülekezeti termében. A felvételeket Soós Judit készítette.