Június 17-én Tordatúron felavatták a falu szülöttjének, Józan Miklós püspöknek (1869–1946) az emléktábláját.

Az ünnepi istentiszteletet Gyerő Dávid főjegyző, kolozsi lelkész tartotta, beszédének alapgondolata a 2Tim 1,7 volt: „Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” Józan Miklós lelkész, esperes, püspök és poéta életpályája példát mutathat mindannyiunk számára – mondta Gyerő Dávid. Életéből nem hiányzott az együttérzés, az emberségesség, a szeretet, a részvét, a törődés és a józan ítélőképesség sem. Az emléktáblaavatás nem csak jelhagyás volt, hanem azt a célt is szolgálta, hogy megerősítsen mindannyiunkat: ne csak magunkon segítsünk, hanem legyünk képesek mások boldogulásában is részt vállalni, úgy, hogy azt a szeretet, józanság és emberség vezérelje. Kovács Sándor teológiai tanár előadásában bemutatta Józan Miklós életpályájának kiemelkedő mozzanatait: a fiatalon kinevezett budapesti lelkész, a tudós-fordító, a közösségépítő, majd a püspök megpróbáltatásokkal tűzdelt sajátos életútját. Az egykori püspök erényei felsorolásában az előadó kiemelte a józanságot (nomen est omen) és a mértékletességet. Az egyházért és a gyülekezetért folytatott munkája során minden körülmények között igyekezett józannak maradni, egy olyan korban, amikor igen sokan megtévedtek. Kiállt a zsidók mellett, megerősítette az unitáriusok magyarországi jelenlétét, megszervezte a Budapesti Unitárius Egyházkört, népszerűségét bizonyítják egyebek mellett rádiós prédikációi is. Az élete utolsó szakaszában ért megpróbáltatások és nehézségek ellenére sem szűnt meg embernek maradni.

A tordatúri unitárius templom udvarán felállított emléket Dimény József esperes áldotta meg, kiemelve beszédében azt, hogy Józan Miklós Tordatúr egyik legnevesebb szülöttje.