Június 9-én került sor a IV. Firtosi Unitárius Egyházköri Találkozóra, ahol a Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör és a meghívottak mellett a háromszéki és székelyudvarhelyi egyházkör is képviseltette magát. Az alkalmon idén több mint ezren vettek részt.

Az esemény Jakab Zsolt lelkész és László Attila gagyi kántor szolgálatával kezdődött. Az ünnepi istentisztelet Lőrinczi Lajos esperes és Grezsa István, Magyarország Kormányának kormánybiztosa köszöntőbeszédével folytatódott. Az egyházi főhatóság nevében Kovács István lelkész, közügyigazgató méltatta az eseményt, majd ismertette a Vándorbölcső programot. Sepsiszéki Nagy Balázs, a Vándorbölcső program ötletgazdája is beszédet mondott, majd átadott három bölcsőt kisgyermekes, illetve gyermeket váró családoknak. A köszöntések sorát Sztolyka Zoltán, a magyarországi Rozsály polgármesetrének beszéde zárta.

A találkozónak hasonlóan kiemelkedő mozzanata volt a Firtosi emlékkő felavatása, amely az unitárius logó mellett A hit Isten ajándéka jelmondatot is viseli. Az avatóbeszédet Lőrinczi Lajos esperes mondta.

A programot ünnepi műsor követett a Berde Mózes Unitárius Gimnázium táncosai és a Lelkes Zenekar előadásában, majd a vargyasi kórus és az alsóboldogfalvi Őszirózsa nyugdíjasklub énekei színesítették az eseményt. A folytatásban Nagy Nikoletta és Péterfi Mózes énekei, valamint Demeter András szavalata örvendeztette a részvevőket. A székelyudvarhelyi belvárosi egyházközség nőszövetségének ez alkalomra írt dala zárta a firtosi találkozó ünnepi műsorát.

A felvételeket Boér Károly és az egyházközségek készítették.