Kibédi Pál lelkész 1938. október 8-án született Nagymedeséren. Középiskolai tanulmányait a székelykeresztúri vegyes líceumban végezte, érettségi vizsgát 1955-ben tett. Teológiai tanulmányait 1957 és 1961 között végezte, lelkészképesítő vizsgát 1962-ben tett. 1963-ban szentelték fel lelkésznek, Kolozsváron. 1967-ben kötött házasságot Nagy Ibolyával, házasságukból egy leányuk, és egy fiúk, Csongor született. Lelkészi szolgálatát gyakorló segédlelkészi minőségben a verespataki egyházközségben kezdte 1961-ben, majd ugyanitt rendes lelkész lett 1967-ig. 1967 és 1978 között az abásfalvi egyházközség, majd 1978 és 1999 között a gagyi egyházközség rendes lelkésze lett. 2000. január 1-én vonult nyugdíjba.

Temetésére 2021. december 2-án, 13 órától kerül sor.

Részvétnyilvánítás december 1-én, 17-19 óra között Gagy unitárius templomában, ahová ravatalát helyezik el.

Szerettei fájdalmában osztozik a Magyar Unitárius Egyház is. Köszönjük egyházi szolgálatát, pihenése legyen csendes a jó Isten ölelésében.