Életének 71., özvegységének 18. évében tért vissza az ég Urához Kedei Mózes nyugalmazott lelkész-esperes.

Életútja Magyarzsákodról indult, tanulmányait Szovátán, illetve a kolozsvári Egyetemi Fokú Protestáns Teológiai Intézetben végezte. Kiskede, Újszékely és Székelyudvarhely voltak lelkészi szolgálatának, gyülekezetépítésének színhelyei. 1997–2009 között az Székelyudvarhelyi Egyházkör esperese volt. Angliai tanulmányútja során bővítette egyházszolgálati ismereteit. Hitébresztő szószéki szolgálatai, szejkefürdői és ünnepi szónoklatai mellett tollából születtek Az Erdélyi Unitárius Egyház rövid története, a Gondolatok-Imádságok, Kapcsolatok és a Reménység a halál árnyékában című munkái, amelyek lelki táplálékként számtalan unitárius egyháztaghoz eljutottak.

Gyászolja őt lánya, Delinke és a Magyar Unitárius Egyház szeretetközössége. Temetése holnap, 2021. október 20-án, szerdán 15.00 órától lesz a székelyudvarhelyi Bethlen-negyedi unitárius templomból a Tábor-negyedi temetőben.

Emléke legyen áldott!