November 2-án helyezték örök nyugalomra dr. Fazakas Béla nyugalmazott egyetemi tanárt, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet parazitológusát, a szakma egyik legtekintélyesebb orvosprofesszorát. A MOGYE részéről dr. Nagy Előd olvasta fel dr. Ábrám Zoltán megemlékezését, a szertartást Nagy László, a Bolyai téri egyházközség lelkésze végezte.

Dr. Fazakas Béla 1926. július 22-én született Abrudbányán, ahol édesapja unitárius lelkész volt. A 12 évesen félárván maradt fiú végül nem nagyapja és apja nyomdokaiba lépett, hanem 1952-ben Marosvásárhelyen elvégezte az orvosi egyetemet, majd ugyanitt lett egyetemi oktató. 1964-ben védte meg doktori disszertációját. 1991–1996 között az intézmény rektorhelyettese volt, 1996-ban érdemes orvosi kitüntetést kapott.