Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. (1 Jn 3, 18)

Nagy szomorúsággal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy tisztelendő Bíró Mihály nyugalmazott lelkész hosszas, de hittel és türelemmel viselt betegség után 2020. június 21-én reggel, 76 éves korában, elhunyt.

1944. december 4-én született Siménfalván. A Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karán 1973-1977 között unitárius lelkészi oklevelet szerzett. Teológiai szakvizsgát 1977-ben, lelkészképesítő vizsgát 1978-ban tett. 1981-ben szentelték unitárius lelkésszé a Brassóban tartott zsinati ülésen.

1979-ben kötött házasságot Györfi Erzsébettel, két fiuk született: Mihály és József, életének büszkeségei.

Lelkészi szolgálatát 1977-ben kezdte Székelyderzsben, gyakorló segédlelkészi minőségben. 1978-1996 között Firtosmartonosban, 1996-2010 között Alsóboldogfalván szolgálta egyházunkat rendes lelkészként, nyugdíjba vonulásáig. 1989-1998 között a Tordátfalvi Egyházközség beszolgáló lelkésze volt. 1997-2008 között a Székelykeresztúri Egyházkör pénztárnoki tisztségét is betöltötte.

Nyugdíjba vonulását követően Székelykeresztúron élt feleségével, a helybéli egyházközség tagjaként. Sajnos súlyosan megbetegedett és több műtéten is átesett, de betegségét nagy hittel és a tőle megszokott humorral viselte, szerető családja gondoskodásától körülvéve.

A fent idézett bibliai vers életének és szolgálatának meghatározó mottója volt. Igaz lélekkel, tiszta hűséggel, cselekvő szeretettel szolgálta családját, egyházát és népét egész életében.

Isten nyugosztalja, a gyászoló családnak adjon vigasztalást!

 

Temetése 2020. június 23-án, kedden, 14 órától lesz a székelykeresztúri timafalvi ravatalozóból a helyi temetőbe.

Ezt megelőzően június 22-én, hétfőn 18–20 óra között, a székelykeresztúri unitárius templomban lesz felravatalozva, ahol a jelzett időben virrasztásra és részvétnyilvánításra kerül sor a járványügyi előírások betartásával (kézfogás és testi érintkezés nélkül, maszkkal, megfelelő személyközi távolságtartással).