In memoriam Bencze Márton (1950–2021)

Bencze Márton 1950. november 23-án született Budapesten, Guráth Katalin és Bencze Márton unitárius lelkész, későbbi püspök második gyermekeként. Testvérei: Bogárka, Gábor és Mária. A Veres Pálné Gimnáziumban érettségizett, majd a számítógépes programozás szakterületén folytatta tanulmányait. Több munkahelyen is dolgozott informatikusként Magyarországon és külföldön egyaránt. Az 1970. év nyarán vette feleségül Tercsi Franciskát, házasságukból egy leánygyermekük született, Orsolya.

Bencze Márton az 1990-es évek elejétől kezdve aktívan vett részt az unitárius egyházi életben, jelentős szerepet vállalva egyházunk rendszerváltás utáni újjászervezésében: egyházi titkárként, elnökségi tagként. 1994-től 2013-ig az unitárius televíziós műsorok szerkesztője volt, majdnem 200 vallásos jellegű műsort készített.

2021. december 21-én hunyt el szülővárosában. A gyászistentisztelete 2022. január 15-én volt a Bartók Béla Egyházközség templomában. Földi porait kívánsága szerint Erdélyben, Székelyföldön helyezik örök nyugalomra. Emlékistentiszteletére egy későbbi időpontban édesapja, idős Bencze Márton szülőfalujában, Homoródkeményfalván fog sor kerülni..