Ima a 225 éves Berde Mózes Unitárius Gimnázium ballagási búcsúáhítatán, amikor az újraindított székelykeresztúri tanoda első elsőosztályosai 12 év tanulmányi út végén elballagnak

 

„Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.” Jel 2,10b

 

Mindenható Istenünk, szerető édes Atyánk!

Hálás, ünneplő szívvel, kavargó gondolatokkal állunk eléd a mai reggelen. Azért szólunk tisztelettudó hangon, mert Téged keresünk, ezért félénken merünk csak Téged, a teljesség urát közénk idézni. Anyanyelvünkön szólítunk téged, hogy szavunk hangot adjon szívünk dobbanásának. S ha szólítunk, szívünknek hangja szerint, arra kérünk, hogy atyai jóságoddal hangold egybe közösségünk lüktető erejének múltat és jövőt idéző dobbanását.

Jelenléted tudata megnyugtat és erőt ad, hogy a mindenkorok pünkösdjében kitöltetett isteni lélek által pártfogolva visszapörgessük eddigi életünk filmkockáit. Az emlékek idézésében magunk mellett látjuk útitársainkat, barátainkat, nevelőinket és drága családtagjainkat. Midőn leporoljuk a régen idézett képeket, és közelebb hajolunk Hozzád, nem találunk mást, mint ismerős arcokat, lélek szerinti alakokat, jóravaló biztatást és erőt adó bátorítást. Azt találjuk, hogy ők, akik számunkra fontosak, mind hűséggel és elköteleződéssel kísértek utunkon. Hálát adunk Néked, teremtő Isten a hűségért, a jóságért és minden szívdobbanásért, ami elkísérte ünnepeltjeinket a felnőtté válás határához. Add, hogy élhessék és tovább adhassák a jót, a szépet és a példamutatást. Hadd feledjük ma mindazt, ami ennek földi mása, vigyük magunkkal csak azt, ami az örökkévalóságod dicséretét szolgálja.

Hálát mondunk ifjaink kitartásáért és szorgalmáért, de hálát mondunk útkereső kilengéseikért is. Hálát adunk elköteleződésükért, és hálát mondunk szeretetteljes dacolásukért is. Látjuk, hogy mindezt akár tanulták, akár eltanulták, de gyermeki szívvel maguk választották.

Nekik és valamennyiünknek szól ma a szentírásbéli tanítás: Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját! Légy hű apád jó szándékú tanácsához, légy hű anyád feltétel nélküli szeretetéhez, légy hű útitársad ragaszkodásához, légy hű nevelőd lélek szerinti biztatásához. Légy hű nemzetedhez, egyházadhoz, iskoládhoz. Légy hű a jóhoz, a széphez és az igazsághoz. Légy hű Istenedhez, aki életre hívott, mert arra szánt, hogy egy világ kiteljesedjen általad. De legfőképpen légy hű önmagadhoz – így szól az Úr – még ha úgy éreznéd is, hogy az élet olykor hamis és csalárd, te akkor is, csak azért is, légy hű mindhalálig!

Köszönjük Neked, Isten ezeket az ifjakat, akik hűségben megélték az elmúlt 12 évben azt, amit őseink évszázadokkal ezelőtt megálmodtak. Köszönjük Neked azokat, akik közben ügyünkhöz csatlakoztak, hogy puszta jelenlétükkel álmunkat teljesebbé tegyék. Köszönjük az imát, a cipót és az önbecsülést adó zászlót. Köszönjük a dalt, a táncot és a próbaterem falán népmeséket idéző piros madárkákat.

Add, hogy tovább élhessük álmaink színes valóságát úgy, hogy az elszakíthatatlan kötelék ne megkötés, hanem biztonság és áldás legyen. Add, hogy jövőt álmodhassunk utódaink számára. Add, hogy majdan méltán pályázhassunk az életnek és hűségnek szeretet-koronájára. Ámen.

 

Lakatos Sándor

lelkész-vallástanár