A minőségi oktatás egyik alapvető feltétele az intézmény infrastrukturális állagának folyamatos javítása és fejlesztése. 2016. decemberében Magyarország Kormánya egy sikeres pályázati procedúra eredményeként 74 millió forinttal támogatta a Berde Mózes Unitárius Gimnázium fejlesztési terveit. A támogatás folyósítása a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által történt, a fejlesztési terv lebonyolítója az iskola fenntartója, a Magyar Unitárius Egyház. A nagy horderejű projektnek több célkitűzése volt: a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium elemi osztályainak, bentlakásának és étkezdéjének helyet adó épület hőközpontjának és ablakainak cseréje, valamint a gimnázium újabb épületének udvarán lévő sportpályák és öltöző kialakítása. A beruházás célja mindegyik fejlesztési tétel esetében az oktatási intézmény gazdaságosabb működtetése és az oktatás minőségének javítása volt.

A célkitűzések megvalósítása több szakaszban történt.  2017.  márciusában véglegesült a műgyepes pálya, illetve a futópályák tervezési dokumentációja. Májusban történt szerződéskötés a régi gimnáziumi épület közel 100 ablakának cseréje, illetve a kazánok cseréjének tervezési dokumentációjának elkészítése. Ennek értelmében a nagyon rossz állapotban lévő ablakok cseréje már év végéig megtörtént. Az elavul és nem gazdaságos régi hőközpont helyét egy új és gazdaságos hőközpont vette át. A nagy teljesítményű felszerelés üzembe helyezése az év végére szintén megtörtént. Ennek a beruházásnak az áldásait az elemi osztályos diákjaink, illetve a diákbentlakás közössége nagy örömmel fogadta.

A 2018. év márciusában a fejlesztési projekt keretében újabb lépésekre került sor. A tavasz első hónapjában sikerült szerződést kötni a sportpályák megépítésére. Ezt követően a munkálatok jó ütemben haladtak, így a befejezés és az átadás idén szeptemberben meg is történt. A nagyszabású terv hiányossága maradt, hogy a sportpályák esetében kerethiány miatt elmaradt az öltözők megépítése, azonban a szeptemberi hónapra sikerült egy teljes értékű műgyeppályát, egy 50 méteres gyorsfutópályát, valamint egy ugrógödröt elkészíteni. Ezeket az iskola diákjai már használatba vették.

Köszönet illeti a támogató Magyar Kormányt, a projektet kezelő egyházi- és iskolai elöljárókat. A beruházás mértéke és célszerűsége feltétlenül hozzájárult a 2017/2018-as hármas évfordulós ünnepi iskolai év kiteljesedéséhez. Hisszük, hogy szerető Istenünk velünk lesz jó szándékú törekvésünkben és megadja a lehetőséget arra, hogy hosszú távú közösségszolgálatunkban érvényesíteni tudjuk elődeinktől örökölt értékeinket és álmainkat.

Lakatos Sándor

lelkész-vallástanár