Április 15-én az Oklánd községhez tartozó Homoródújfalu unitárius templomában Bálint Benczédi Ferenc püspök tartotta azt az istentiszteletet, melynek keretében a falu új lelkészét, Gyerő Attilát iktatták be.

Gyerő Attila 1984. május 12-én született Brassóban, ahol iskolai tanulmányait is végezte. 2004-ben érettségizett a Remus Raduleti Líceumban, majd 2004–2008 között a helybeli Transilvania egyetemen tanult. 2008–2012 között végezte el a teológiai alapképzést a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karán. Teológiai mesterképzésben 2012–2014 között részesült, mely idő alatt a Lupény-Vulkáni Unitárius Egyházközségben tevékenykedett gyakorló teológiai hallgatói minőségben. 2014. október 1-jétől ugyanide nyert kirendelést gyakorló segédlelkészi minőségben. 2017. július 1-jétől kinevezést nyert a Homoródújfalvi Unitárius Egyházközség lelkészi állásába.

Az ünnepségen, amelyen a környék lelkészei szép számban vettek részt, a lelkészszövetség nevében Csete Árpád az ULOSZ elnöke mondott beszédet, majd sor került a helybeli gyülekezet ünnepi műsorára. A lelkészbeiktatási ünnepségen részt vett Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke is, aki elmondta, a falu közösségének összefogása megható és példaértékű. Borboly Csaba biztosította Bálint Benczédi Ferenc püspököt arról, hogy Hargita Megye Tanácsa továbbra is támogatja az egyház és az egyházközség minden közösségépítő kezdeményezését.