Október 6-án, vasárnap hiterősítő alkalmi istentiszteletre került sor a bethlenszentmiklósi unitárius templomban, amelynek tornya néhány nappal azelőtt tűz martalékává vált. A zsúfolásig megtelt 15. századi templomban Erdély különböző településeiről érkező 32 unitárius lelkész vett részt, akik jelenlétükkel együttérzésüket fejezték ki a helyi testvéreikkel. Az istentiszteletet Szentgyörgyi Sándor esperes imája nyitotta meg. Ezután a Magyar Unitárius Egyház Püspöki Hivatala nevében Rácz Norbert Zsolt püspöki titkár kérte Isten áldását a templomban ülőkre, majd Körösi Viktor Dávid, magyarországi konzul szólalt fel, akit Magyar Loránd-Bálint parlamenti képviselő követett. A helyi önkormányzat részéről Mărginean Teodor Florin, Szépmező község polgármestere üdvözölte az egybegyűlteket. A testvérfelekezetek képviselőinek rövid köszöntő beszéde után, a Magyar Unitárius Egyház hat erdélyi egyházkörének egy-egy jelenlevő lelkésze mondott rövid, alkalmi beszédet, kifejezve ezáltal azt, hogy a teljes egyházközösség a bajba került testvéreik mellé állt. Az alkalmi istentiszteletet Veress Ferenc László helyi unitárius lelkész beszéde zárta, aki megköszönte a jelenlevőknek a biztató szavakat és erőt kért Istentől, hogy az általa képviselt közösség tudja megvalósítani a rá váró templomfelújítási munkát.

Az október 2-án, rövidzárlat következtében leégett bethlenszentmiklósi unitárius templom tornyát időközben Gálfi József Attila ács és csapata, azaz a Domino Construct Expert kft munkatársai ideiglenes védőtetővel fedték le, amelyet a Magyarország Kormánya által létrehozott Rómer Flóris terv keretéből a Teleki László Alapítvány támogatott.