A tordai országgyűlés vallásszabadságot szentesítő törvényére emlékezve a Magyar Unitárius Egyház a sepsiszentgyörgyi  Erdélyi Művészeti Központtal és a Balassi Intézettel közösen  egy tematikus képzőművészeti kiállítást szervezett „Hit és Szabadság”címmel, amelynek megnyitójára november 16-án Sepsiszentgyörgyön került sor. Miként a pályázati felhívásban megfogalmazást nyert, a szervezők azt szerették volna elérni, hogy a 450 évvel ezelőtt elődeink által megfogalmazott vallásszabadság értékét korunk szemléletmódjára lefordítva mutassák be.

Mindez   még hangsúlyosabb   imperatívusz   a  mában,   amikor   azt   tapasztaljuk  hogy világszinten   a hit   és szabadság megnyilvánulásai  sok esetben  egymástól  távolodnak, vagy éppenséggel kizárják egymást : a hit   mellé  gyakran   társulnak   a   szabadsággal   ellentétes   fogalmak, mint a türelmetlenség, fundamentalizmus, dogmatikus megkötöttség, fanatizmus, bigottság stb., más esetben meg a szabadság fogalmához társulnak ilyenek, mint ateizmus,  hitetlenség, Isten-tagadás, nihillizmus, libertinizmus stb.

A pályázati felhívásra több mint 25  művész nevezett be, különbőző plasztikai, grafikai, festészeti, animációs  stb. műfajokban létrehozott alkotásokkal.

A tárlatot  Kovács István  sepsiszentgyörgyi lelkész köszöntötte kiemelve, hogy  a  tematikus kiállítással    úgy szeretnének  megemlékezni a vallásszabadság eme jeles évfordulójáról, hogy a kortárs képzőművészet sajátos  eszközeivel keresik  az összefüggéseket   e két egyetemes érték, a hit és a szabadság között. Ezt  Ütő Gusztáv  fénnyel és sóval tisztító  performansz előadása követte, majd  Szücs György, a Magyar Nemzeti Galéria főigazgató-helyettese beszélt,  kiemelve, hogy az unitárius egyház mindig is a kultúra szolgálatában állt és ezáltal olyan neves személyiségek vállalták fel ezt a vallást, mint Orbán Balázs,  Bartók Béla, Sántha Ferenc stb. Ezt követően Dimény András képzőművész  részletesen beszélt a kiállított műalkotásokról és a tárlatot megnyitotta. A népes közönség előtt elhangzott a remény, hogy e tárlat műalkotásai  közelebb visznek a szabadon megélt hit és a hitben kibontakozó  szabadság titokzatos megtapasztalásához.