A Székelykeresztúri Unitárius Egyházközség adott otthont 2023. augusztus 26-án az Unitárius Nők Országos Szövetsége konferenciájának és tisztújító közgyűlésének, amelyre több mint 300 résztvevő érkezett unitárius berkeinkből. Bár mi nem a legendás Leonidász spártai király serege vagyunk, legalább akkora az erő, az asszonyi lelkesedés, kreativitás, tenni akarás bennünk közös álmainkért, céljainkért, mint bennük volt. Öröm volt a sorra érkező, több mint 68 közösség nőszövetségi képviselőivel egymás nyakába borulni, megosztani örömeinket, bánatainkat, együtt lépni át a templom ajtaját, kezünkben zászlóinkkal, ajkunkon az ifjúsági indulóval, mintegy bátorításként a jövőre nézve is, hogy ideje van a megújulásnak, a fiatalabb, csatlakozni, együttműködni vágyó hölgyek bevonásának is.

Szószéki szolgálata során Bodor Rozália Piroska lelkész Mirjam próféta nőies erényeire, asszonyi találékonyságára hívta fel figyelmünket, amelyek tulajdonképpen minden törékenynek látszó hölgy lényében ott rejlenek.

Az egybegyűlteket megtisztelte jelenlétével, bátorító szavaival Kovács István püspök és felesége, Ágnes, akit ezúttal az UNOSz tiszteletbeli elnökségére is felkértünk. A helyiek nevében Szabó Előd helyi lelkész, a Gondviselés Segélyszervezet megbízottjaként Bartha Alpár helyi lelkész, a Főhatóság nevében Sándor Krisztina főgondnok, a Magyarországi Unitárius Egyházkerület Nőszövetségei képviseletében Erdő Mária, Székelykeresztúr Önkormányzata és az RMDSz Nőszervezete nevében Faluvégi Bartha Noémi helyi tanácsos, a Székelykeresztúri Református Egyházközség Nőszövetsége részéről Gáspár-Babos Lilla tiszteletesasszony köszöntötte a jelenlevőket.

Ünnepi pillanat volt, amikor a tordai asszonyok Józsa Emese Rozália tiszteletesasszony, a tavalyi konferencia főszervezője vezetésével, átadták a közösségeink sokszínűségét és egységét jelképező vándorabroszt a székelykeresztúriaknak. A helyi nőszövetség nevében Szabó Kata tiszteletesasszony tett ígéretet, hogy büszkén és féltve őrzik e kincset a jövő évi konferenciáig, amelynek helyszíne Kolozsvár lesz. Vándorabroszunk idén a zetelaki és pestszentlőrinci nőket jelképező háromszögekkel bővült.

Fenyédi Fanni és Lakatos Réka, idén konfirmált székelykeresztúri fiatalok népdalokkal, László Attila kántor közreműködésével pedig daltutajos énekekkel ajándékozták meg a konferencia résztvevőit. Csáki Levente esperes Gagy gyönyörű, új zászlóját szentelte fel.

Szünetben Czire Alpárnak köszönhetően elkészült a nagy csoportkép, majd Szalay Zsuzsanna pszichológus Erőforrásaink címmel tartott nagyon szívhez szóló, közérthető és megindító előadást, amelynek üzenetei nagy segítségünkre lesznek életünk nehézségeinek megértésében, megélésében. Igyekszünk ebben tudatosabbak lenni, jobban hallgatni megérzéseinkre, jobban értékelni azt, amink van!

Az elnöki beszámolót követően tisztújításra került sor, amelynek eredményeként a következő négy év során az UNOSz elnöke továbbra is Dimény Csilla Júlia, alelnöke Andorkó Rozália és Vida Rozália, jegyzője Márkos-Mátyás Erzsébet Zita, pénztárosa Asztalos Klára, titkára pedig Váncsa Csilla lett. Isten segítse őket vállalt munkájukban, adjon nekik erőt, hitet, hogy nőszövetségeink életének, hivatásának segítői lehessenek!

Köszönetet mondtunk mindazon jelen lévő és távol maradt választmányi tagok munkájáért, akik éveken át hűséggel és odaadással szolgálták az UNOSz működését!

A lókodi öregotthon látogatási programjának megbeszélését követően, egymás kezét megfogva a már hagyományos Jöjj, énekelj velem dallal és himnuszaink eléneklésével zártuk ünnepünket.

Lukács Mária választmányi tagnak köszönhetően minden résztvevő a konferencia és a havi egyházi téma üzenetét hordozó könyvjelzőt, a zászlók pedig az erre az alkalomra készült szalagokat kaptak. Köszönjük mindazok támogatását, akik önkéntes munkájukkal, szeretetükkel, figyelmükkel, adományaikkal segítették konferenciánk sikerét! A Berde Mózes Unitárius Gimnázium vezetőségének hálásak vagyunk a rendelkezésünkre bocsátott terekért, minden segítségért!

Bízunk benne, hogy a finom ebéd elfogyasztását követően mindenki szerencsésen, lelkileg feltöltődve ért haza, és még sokáig magában hordozza a székelykeresztúriak vendégszeretetét!

Mátéfi Timea

Fotó: Czire Alpár