Hármas kötetbemutatóra került sor április 4-én a Vallásszabadság Házában. Az esemény alkalmából dr. Kovács Sándor teológiai tanár köszöntötte a meghívottakat, majd röviden bemutatta a szerzőket, kiemelve e kötetek létrejöttének fontosságát.

Bogáti Fazakas Miklós históriás énekeit és bibliai parafrázisait = Régi Magyar Költők Tára, XVI. század, 13/A (Budapest, Balassi Kiadó, 2018), Pirnát Antal kiadatlan tanulmányait (Budapest, Reciti Kiadó, 2018) és Túri Tamás Textustól a kontextusig (Magyar Unitárius Egyház, Kolozsvár, 2018) könyvét Ács Pál, Balázs Mihály, Szentmártoni Szabó Géza és Túri Tamás mutatta be kerekasztal-beszélgetés formájában.

A kötetek a Balassi Kiadó, a Reciti Kiadó, illetve a Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai gondozásában jelentek meg.