November 26-án a Szindi Unitárius Leányegyházközség hálaadó istentiszteletet tartott az eddig elvégzett közösségszolgálati tevékenységeiért és nemzeti megmaradásukért. A maroknyi gyülekezetben az elmúlt években is zajlottak – a havi rendszerességű istentiszteletek mellett – a templomfelújítási és paplakfelújítási munkálatok, a temetőtakarítási akciók, a kaszálások, gyümölcsfaültetések és más alkalmi közösségi események. Ezek megvalósításához sokan hozzájárultak: lelki biztatással, pénzbeli támogatással, kétkezi és szellemi munkával, szakmai tanácsadással vagy más módon. Az ünnepi istentisztelet keretében az elmúlt évekbeli templomjavítási és paplakfelújítási munkálatok eredményeit ismertették, ezáltal nyilvánítva köszönetet támogatóknak és munkatársaknak egyaránt.  Ez alkalommal a szószéki szolgálatot Csécs Márton Lőrinc, a Kolozs-Tordai Unitárius Egyházkör esperese végezte. A templomfelújítási munkálatokat dr. Furu Árpád építészeti és műemlékvédelmi tanácsadó ismertette. Magyarország kolozsvári Főkonzulátusának nevében köszöntő beszédet mondott dr. Kőrösi Viktor Dávid vezető konzul.