2022. szeptember 25-én, őszi hálaadás ünnepén a csegezi gyülekezettel ünnepelt az Aranyos-mentéről és Kolozsvár környékéről érkezett közösség. Az ünnepi istentiszteleten Koppándi Zoltán lelkész prédikált, úrvacsorai ágendát Fekete Béla lelkész mondott. Az úrvacsorai szolgálatban csatlakozott Dimény József, Vass Károly, Koppándi Botond és Bálint Róbert Zoltán lelkész. Az ünnepség felemelő hangulatát a Tódor lelkészcsalád, Csaba, Éva és Eszter zenés előadása erősítette. Hálásak vagyunk, hogy a maroknyi csegezi gyülekezet tagjai újra megérezhették a hajdani ünnepek közösséget erősítő, lelket emelő hangulatát a bágyoniak, mészkőiek, aranyosrákosiak, sinfalviak, alsófelsőszentmihályiak, várfalviak, tordaiak, komjátszegiek, tordatúriak, kolozsváriak, torockóiak és petrozsényiek közösségvállalása és együttes hálaadása révén. Az ünnepség szeretetvendégséggel zárult a helyi kultúrotthonban. Az Együtt Isten völgyében 53. alkalmán 130 személy vett részt. A rendezvény a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Communitas Alapítvány támogatásával valósult meg.

Bálint Róbert Zoltán

Fotó: Keresztesi Polixéna