Alsóboldogfalván hálát adtunk Isten gazdag áldásaiért. Hálát adtunk őseinkért, akik templomot építettek, hittek, szerettek, kitartottak a nehéz időkben. Az ők kitartásuknak köszönhetően lehetünk mi is itt ma. Hálát adtunk a jelenért is, a mai gyülekezetért, az ők hitükért, az összefogásért, ami megmutatkozott az ünnepségre való készülődésben. Az adományokért: a székelykapuért, a sok felajánlásért, a szorgos kezekért, a finom ételekért, süteményért, kenyérért és kalácsért. Az időért, amit együtt tölthettünk, a mosolyokért, az együtt éneklésért. Hálát a jövendő reménységéért!

A szeptember 24-i ünnepségen a szószéki szolgálatot Kovács István püspök végezte. Úrvacsorai beszédet a helyi lelkész, Vida Rozália, imát pedig Vida Domokos, első éves teológiai hallgató mondott. A gyülekezeti tagok, az ifjak egy csoportja és a helyi ökumenikus dalárda verses-zenés műsorral ajándékozta meg a jelenlévőket. Az egyházközség vezetősége köszönetet mondott Vida Rozália lelkészük 25 éves szolgálatáért.

A templomi ünnepséget a templom bejáratához elhelyezett székelykapu avatása követte. A kapu a Bán házaspár, Bán Árpád és neje Ágnes adománya.

Gyülekezetünk nagy munkálatokba kezdett a műemlék templomunk felújításáért. Köszönjük az eddigi támogatást!  Tisztelettel kérjük azokat, akik tehetik, segítsék terveink megvalósulását. Adományaikat az alábbi számlaszámra várjuk: Banca Comerciala Romana – RO04 RNCB 0154 0152 9747 0001.

Isten gazdag áldása legyen mindannyiunk életén!

Vida Rozália, Alsóboldogfalva