Gyergyószéki Unitárius Napok − Zárónyilatkozat

A Gyergyószentmiklósi Unitárius Egyházközség 2018. június 16−17-én a IV. Gyergyószéki Unitárius Napok keretében ünnepelte az unitárius egyház fennállásának és a vallásszabadság törvénye kihirdetésének 450. évfordulóját. A rendezvénynek az egyházközség imaháza és udvara adott otthont, a két nap alatt közel százan vettek részt a különböző tevékenységeken.

Az először 2015-ben megszervezett Gyergyószéki Unitárius Napok az egyházközség egész éves központi rendezvénye, célja, hogy összegyűjtse, egy helyre toborozza a szórványokban és az anyaegyházközségben élő unitárusokat.

A rendezvény megnyitója alkalmával Tőkés-Bencze Zsuzsánna helyi lelkész áhítatot tartott, ezt követően Székely Erzsébet gondnoknő, Nt. Kelemen Szabolcs egyházköri közügyigazgató úr, Nagy Zoltán polgármester úr, illetve Barti Tihamér, Hargita Megye Tanácsának alelnöke köszöntötte az egybegyűlteket.

Ezeket követően Molnár Lehel unitárius lelkész, a Magyar Unitárius Egyház levéltárosa tartott előadást a vallási türelemről, a vallásszabadság kihirdetésének folyamatáról. Kisebb szünet után Bencze Zselyke Lélek Színező – unitárius mandalák című könyve bemutatójára került sor, a szerzővel Szőcs Zsuzsánna, a Gyergyószentmiklósi Gyermekek Háza pedagógusa beszélgetett; a könyvbemutató alkalmával György László zenész zenélt. A napot a gyülekezet tagjai által közösen elkészített bográcsgulyás elfogyasztása, illetve táncmulatsága zárta a Kárpátikum Pub és Borpatikában.

Vasárnap az ünnepi szószéki szolgálatot Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház közügyigazgatója, sepsiszentgyörgyi unitárius lelkész végezte, melyet követően ünnepi műsorra került sor: Nagy Juliánna Noémi diák népdalt énekelt, illetve egyházközségünk 12 lelkes felnőttje istenes verseket adott elő.

Az ünnepi műsort követően az egyházközség tagjainak adományaiból az imaház Márton Áron utca felőli külső falán az Egyházközség az unitárius egyház fennállásának és a vallásszabadság törvénye kihirdetésének 450. évfordulójára emléket állított egy rézből készíttetett emlékplakett által, mely a gyergyószentmiklósi Tölgyesi Béla rézműves munkája és a jubileumi esztendő jelképét ábrázolja a (450 – A hit Isten ajándéka 1568–2018). Az emlékplakett avatása alkalmával Tőkés-Bencze Zsuzsánna lelkésznő avatóbeszédében a jelhagyásról, az örökült, de továbbadásra érdemes hitről beszélt. Az avatóünnepség keretében felszólalt Mátyás István református lelkipásztor, Korom Imre római katolikus plébános, Borboly Csaba Hargita Megye Tanácsának elnöke és Len Emil, Gyergyószentmiklós alpolgármestere.

A délután Kovács István egyházi közügyigazgató és Molnár Lehel egyházi levéltáros által megnyitott 22 pannóból álló Unitarizmus: múlt és jelen vándorkiállítás megtekintésével folytatódott, amely vándorkiállítás az elkövetkező 2 hétben megtekinthető az imaházban. A rendezvény díszebéddel zárult.

Isten áldása legyen a rendezvén résztvevőin, támogatóin és kivitelezőin egyaránt.

Gyergyószentmiklós, 2018.  június 18.

 

Gyergyószentmiklósi Unitárius Egyházközség